Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra organizira se u vremenu od 11. kolovoza do 26. kolovoza 2011. godine.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra organizira se u vremenu od 11. kolovoza do 26. kolovoza 2011. godine.

Više pogledajte na ovo LINKU