Pomoćnici u nastavi zadovoljni poslom
Pomoćnici u nastavi zadovoljni poslom

Docentica dr.sc. Irena Burić s odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru održala je predavanje "Zadovoljstvo poslom i profesionalni stres pomoćnika u nastavi" u skolpu projekta Škola puna mogućnosti, na kojem je prezentirala rezultate istraživanja o razini stresa koje je provela sa pomoćnicima u nastavi angažiranima na ovom projektu. Ukupan dojam je da su pomoćnici zadovoljni poslom!

Istraživanje je provedeno na uzorku od 45 pomoćnika u nastavi koje je Grad Zadar angažirao u svojim osnovnim školama, i ono što je posebno zanimljivo je da se rezultati ovog istraživanje kose sa takvim istraživanjima dostupnim u europskim bazama podataka. Pomoćnici u nasatavi rade posao koji je srodan učiteljskom te  time čini  jednu od najstresnijih profesija, a još su dodatno u stalnom kontaktu sa najzahtjevnijom skupinom učenika, onima s teškoćama u razvoju, pa je u većini dostupnih istraživanja kod njih otkrivena visoka razina stresa i nezadovoljstva poslom. Ipak, istraživanje provedeno u Zadru dalo je drugačije rezultate. Pomoćnici su svoj posao ocijenili sa prosječnom ocjenom 4,3, a razinu stresa sa 2,7 (na skali od 1 do 5), što ukazuje na velik stupanj zadovoljstva. Istaknuto je da su potrebna neka poboljšanja, koja se prvenstveno odnose na bolju suradnju s roditeljima i učiteljima, bolje prihvaćanje u školskom kolektivu, potreba za stručnim usavršavanjem i razmjenom iskustava s kolegama i stručnjacima, te naposlijetku, bolji materijalni uvjeti.

Zaključak je da se ta razlika u zadovoljstvu poslom i bolje nošenje s frustracijama i stresom događa zbog toga što  preko 70% pomoćnika u Zadru ima više ili visoko obrazovanje, uglavnom neke pedagoške struke, te su time osposobljeniji i motiviraniji za rad u školama, za razliku od drugih zemalja, gdje taj posao obavljaju pretežno ljudi sa srednjom stručnom spremom. Glavna motivacija za naše pomoćnike je ona unutarnja, a to je ljubav prema djeci i osjećaj ispunjenosti koji dobiju kroz pružanje pomoći toj djeci, unatoč tome što je ovaj posao neadekvatno vrednovan u društvu.

Vezane fotografije

Pomoćnici u nastavi zadovoljni poslom Pomoćnici u nastavi zadovoljni poslom Pomoćnici u nastavi zadovoljni poslom Pomoćnici u nastavi zadovoljni poslom Pomoćnici u nastavi zadovoljni poslom