Počinju radovi u Foši
Počinju radovi u Foši
Molimo građane, vlasnike parkiranih vozila i privezanih plovila da ih izmjeste najkasnije do nedjelje, 18. rujna.

U ponedjeljak, 19. rujna počinju radovi na sanaciji gata i obalnog zida u Foši (jugozapadno od restorana Foša). Radove će prema projektu tvrtke Obala d.o.o. Split izvoditi Acropolis d.o.o. Split. Vrijednost radova je 2 061 050  kn (s PDVom), a rok izvođenja radova je 6 mjeseci.

Molimo građane, vlasnike parkiranih vozila i privezanih plovila na tom području da ih izmjeste najkasnije do nedjelje, 18. rujna.