Povodom potpisivanja ugovora između «Čistoće» d.o.o Zadar i «Eurco» d.o.o Vinkovci za obavljanje pripremnih radova na sanaciji odlagališta otpada u Diklu, koji ujedno predstavljaju i početak radova na njegovoj sanaciji, gradonačelnik Živko Kolega danas je na deponiji koja je desetljećima "trn u oku" građana Zadra, održao konferenciju za novinare.

Povodom potpisivanja ugovora između «Čistoće» d.o.o Zadar i «Eurco» d.o.o Vinkovci za obavljanje pripremnih radova na sanaciji odlagališta otpada u Diklu, koji ujedno predstavljaju i početak radova na njegovoj sanaciji, gradonačelnik Živko Kolega danas je na deponiji koja je desetljećima "trn u oku" građana Zadra, održao konferenciju za novinare.

Time je označio početak radova na sanaciji zadarskog deponija i početak njegovog kraja, kao i kraja agonije prvenstveno Dikljana, a potom i svih građana Zadra.

Kako je tom prilikom naglasio gradonačelnik Kolega, izrađena je studija utjecaja na okoliš sanacije koja je u fazi procjene u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, koja je uvjet za dobivanje lokacijske dozvole za sanaciju.

Za obavljanje pripremnih radova na sanaciji odlagališta otpada, za koje je danas i potpisan ugovor između «Čistoće» i «Eurco» iz Vinkovaca, nije potrebna ni lokacijska ni građevinska dozvola, a početak ovih radova zapravo predstavlja i početak na fizičkoj sanaciji odlagališta – povijesni trenutak u gradu Zadru.
Vrijednost ovih pripremnih radova, koji obuhvaćaju geodetske, pripremne, hidrotehničke i elektromontažne radove, uključujući opremu ulazno-izlazne zone, iznosi 7.176.946,75 kuna, dok je planirana ukupna vrijednost sanacije odlagališta otpada «Diklo» cca 90.000.000,00 kn

Nakon što se odobri Studija utjecaja na okoliš sanacije i dobije lokacijska dozvola, na jesen 2006. godine predviđa se ići u natječaj za izradu Glavnog – izvedbenog plana sanacije, nakon čega bi se u tijeku 2007. godine pristupilo definitivnoj sanaciji odlagališta, čiji se završetak rada, odnosno konačno zatvaranje, predviđa krajem 2008., odnosno početkom 2009. godine.
Na mjestu sadašnjeg odlagališta otpada, za nekoliko će godina, zaključio je gradonačelnik, najvjerojatnije biti golf tereni.