Počelo podnošenje zahtjeva građana za otpis dugova
Počelo podnošenje zahtjeva građana za otpis dugova

Gradonačelnik Božidar Kalmeta, u ime Grada Zadra i ministrica Milanka Opačić, u ime Ministarstva socijalne politike i mladih, prije nekoliko dana potpisali su  Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti.  Danas je počeo teći rok za podnošenje zahtjeva, a traje do 30. lipnja.

 

Vlada je odredila dva kriterija za građane koji imaju pravo na otpis dugova. Zahtjev za otpis duga od danas mogu podnijeti građani koji zadovoljavaju prvi Vladin kriterij, a to znači da su korisnici novčanih naknada sustava socijalne skrbi koji primaju Zajamčenu minimalnu naknadu, Pomoć za uzdržavanje ili osobnu invalidninu.

Za te građane procedura je sljedeća: 

1. u Fini, uz predočenje osobne iskaznice,  trebaju provjeriti jesu li na popisu dužnika, zatražiti ispis Pregleda duga,  te ispuniti pripadajući Zahtjev.

2. U Centru za socijalnu skrb Zadar moraju zatražiti potvrdu o primanju socijalne pomoći ili invalidnine.

3. Sve dobivene dokumente ( ispis Pregleda duga, potvrdu o primanju socijalne pomoći ili invalidnine i ispunjeni obrazac Zahtjeva ) trebaju dostaviti svim vjerovnicima.

Dugovi se mogu otpisati građanima čiji je račun blokiran dulje od godinu dana, zaključno s 30. rujna 2014. u iznosu najviše do 35.000 kuna kumulativno po svim vjerovnicima, a koji je evidentiran u Fini. Od toga najviše 25.000 kuna odnosit će se na dugove prema tvrtkama u kojima je država većinski vlasnik. Ostali dugovi - do 10.000 kn, odnose se na teleoperatere, liječnike, odvjetnike, revizore, porezne savjetnike, arhitekte i druge samostalne djelatnosti.

Druga skupina građana, koji zadovoljavaju drugi Vladin kriterij ( građani čija mjesečna primanja u posljednja tri mjeseca do podnošenja zahtjeva ne prelaze 2.500,00 kuna za samca odnosno 1.250,00 kuna po članu kućanstva, a koji u vlasništvu smiju imati jednu nekretninu u kojoj žive, ali ne smiju posjedovati nikakvu drugu imovinu, kao ni štednju), moći će podnijeti zahtjeve za otpis dugova  od 3. travnja.

Cjeloviti tekst Protokola možete vidjeti ovdje.