Od sutra s radom započinje reciklažno dvorište u Gaženici
Od sutra s radom započinje reciklažno dvorište u Gaženici
Troškovi opremanja i izgradnje iznosili su 1.756.599,95 kuna s PDV-om što je 80 % sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Od sutra s radom započinje reciklažno dvorište u Gaženici, treće po redu reciklažno dvorište u Zadru. Radovi izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta završeni su, Uporabna dozvola izdana je 21. kolovoza 2017. te je 30. listopada 2017. godine izvršen upis u Očevidnik reciklažnih dvorišta.  Odlukom Gradskog vijeća od 2. listopada 2017. RD Gaženica dano je na upravljanje TD Čistoća d.o.o. Zadar. Troškovi opremanja i izgradnje iznosili su 1.756.599,95 kuna s PDV-om što je 80 % sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U reciklažno dvorište građani Zadra mogu potpuno besplatno donijeti i odložiti problematični otpad, papir, metal, staklo, plastiku, tekstil, glomazni otpad, ulja i masti, boje, deterdžente, lijekove, baterije i akumulatore, električni i elektronički (EE)  otpad te građevinski otpad iz kućanstva i dr.

Grad Zadar je, s obzirom na broj stanovnika, dužan osigurati funkcioniranje najmanje tri reciklažna dvorišta. Trenutno je u funkciji reciklažno dvorište na odlagalištu Diklo u zapadnom dijelu grada, potom mobilno reciklažno dvorište kojim je obuhvaćen središnji dio grada te je izgradnjom i stavljanjem u funkciju reciklažnog dvorišta Gaženica obuhvaćen i istočni dio grada. Ovime je Grad Zadar ispunio zakonsku obvezu osiguranja reciklažnih dvorišta.

Kako bi se podignula svijest o ograničenosti i potrošivosti resursa te rastu količine otpada koje svakodnevno proizvodimo, Grad Zadar poduzima razne aktivnosti oko edukacije građana o potrebi recikliranja otpada. Reciklažna dvorišta namijenjena su upravo tome, odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Pozivaju se građani da u što većoj mjeri odvajaju otpad u svojim kućanstvima te izdvoje sav reciklabilni otpad i odlože ga u primjerene spremnike kako bi u konačnici stvorili što manje otpada za odlaganje na odlagalištu.  

Vezane fotografije

Od sutra s radom započinje reciklažno dvorište u Gaženici Od sutra s radom započinje reciklažno dvorište u Gaženici