Obilježen završetak izgradnje Kolektora visoke zone i Ulice Hrvoja Ćustića
Obilježen završetak izgradnje Kolektora visoke zone i Ulice Hrvoja Ćustića

Prigodnom svečanošću, na križanju ulica Domovinskog rata, Hrvoja Ćustića i Puta Stanova danas je obilježen završetak radova na 3. fazi izgradnje Kolektora visoke zone grada Zadra i rekonstrukcije Ulice Hrvoja Ćustića. Time je u potpunosti dovršen projekt izgradnje Kolektora visoke zone grada Zadra. Grad Zadar prvi je na ovom djelu Jadrana, tri godine prije krajnjeg roka za provedbu, ispunio EU direktivu o razini stupnja pročišćavanja otpadnih voda u odnosu na veličinu aglomeracije. 

Gradonačelnik Zadra, Božidar Kalmeta podsjetio je kako je riječ o projektu Jadran započetom 2003. godine i financiranom kreditom Svjetske banke. - Projekt visoke zone čija je ukupna cijena 218 milijuna kuna, prva i druga faza, je u prvoj fazi uključivao izgradnju novog ispusta u zadarski kanal, izgradnju pročišćivača otpadnih voda što nema niti jedan grad na jadranskoj obali, neovisno bila talijanska, hrvatska, slovenska, crnogorska ili albanska i kolektor visoke zone, što sve čini jedan sustav i kralježnicu odvodnje otpadnih voda u našem gradu i što omogućuje danas da se svi kvartovi, a ima ih još na žalost koji nisu prikopčani na sekundarnu mrežu, da se svi kvartovi mogu sada spajati, ovisno o financijskim mogućnostima, na ovaj kolektor - kazao je uz ostalo gradonačelnik Božidar Kalmeta. 

-Izgradnjom pročišćivača otpadnih voda, crpnih stanica i završetkom Kolektora visoke zone, ostalom dosad izgrađenom mrežom te uz još neka ulaganja na sekundarnoj mreži, Grad Zadar je već sada praktički ispunio plan provedbe vodno komunalne direktive na koji se RH obvezala pristupanjem EU-ji, a čime se malo koji grad može pohvaliti, istaknuo je na svečanosti direkotr projekta Jadran, Narcizio Delsaso.

O PROJEKTU:

Glavni gradski kolektor visoke zone grada Zadra:

Glavni gradski kolektor visoke zone grada Zadra jedna je od najbitnijih građevina jedinstvenog kanalizacijskog sustava grada Zadra.

Glavnim gradskim kolektorom visoke zone grada Zadra sakupljaju se otpadne (mješovite, odnosno feklane i oborinske ) vode iz tzv.  "visoke zone grada" i odvode gravitacisjki direktno prema uređaju za pročišćivanje otpadnih voda Centar - Zadar, čime se bitno smanjuje hidrauličko opterećenje postojećeg kolektora tzv. "srednje zone grada" u Ul. Dr. Franje Tuđmana i u nastavku glavne kanalizacijske crpne stanice "Arbanasi II" odnosno postojećeg podmorskog ispusta Kolovare (sada ispusta viška oborinskih voda).

Zbog veličine zahvata i kompleksnosti izgradnje (tehničke i ekonomske), izgradnja glavnog gradskog kolektora visoke zone podijeljena je u 7 faza izgradnje ukupne dužine 6,65 km profila DN 300-2400 mm koje idu na uređaj Zadar Centar.

Ulaganje: Izgradnja kolektora visoke zone grada Zadra:

Ukupna vrijednost radova:         54.535.381,29 kn

Vrijednost usluga nadzora:         763.612,50 kn

Izrada projektne dokumentacije  1.181.000,00 kn

_____________________________________________

Ukupno                                    56.479.993,79 kn (bez PDV-a).

Navedeni radovi realizirani su kroz 2. fazu projekta zaštite od onečišćenja u priobalnim gradovima - Jadranski projekt koji se prati i financira putem kredita Svjetske banke (50% ulaganja). Dio troškova (24%) financira Državni proračun putem Ministarstva poljoprivrede, a ostatak Hvratske vode i Grad Zadar/Odvodnja d.o.o. kroz naknadu za razvoj. Ostatak troškova izgradnje kolektora Grad Zadar uložio je 27 milijuna kuna dodanih sredstava za troškove otkupa zemljišta i uređenje prometnica na trasi kolektora.

Realizirano:

Izgrađeno je svih 7 faza i kolektor se stavlja u funkciju. Kroz posljednju treću fazu (13 mil. kn.) izgrađeno je zadnjih 600 m kolektora profila DN 2000 mm i 1800 mm. Osim što je kolektor visoke zone značajan za rješavanje fekalne i oborinske kanalizacije toga dijela grada, njegovu izgradnju Grad Zadar iskoristio je za poboljšanje i uređenje gradskih prometnica. Izgradnja kolektora visoke zone značajan je i građevinski pothvat budući da se radilo o izgradnji kolektora promjera do 2400 mm s dubinama iskopa od skoro 8 m u uskom naseljenom području. U nastavku radova na trećoj fazi kolektora visoke zone izgradit će se priključni kolektor u Molatskoj ulici dug 156 m.

Ostale investicije kroz projekt:

Kroz drugu fazu projekta zaštite od onečišćenja izgrađeno je:

CS Centar 1 i Centar 2 s pripadajućim gravitacijskim i tlačnim kolektorima (radovi pred završetkom)

CS Park s pripadajućim gravitacijskim i tlačnim kolektorima

CS Maestral s pripadajućim gravitacijskim i tlačnim kolektorima

Ukupna vrijednost radova i usluga na ta tri sustava odvodnje iznosi 19,5 mil. kn (bez PDV-a). Kroz projekt je nabavljeno i specijalno vozilo za održavanje sustava i kamera za CCTV inspekciju.

Ulaganja u prvoj fazi projekta:

U prvoj fazi projekta izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zadra (2. stupanj pročišćavanja 100.00 ES), podmorski ispust (preko 3 km dug), retencijski bazen te izrađena prateća projektna dokumentacija. Visina ulaganja u prvoj fazi je oko 127 milijuna kuna.