Obilježavanje Dana planete Zemlje
Obilježavanje Dana planete Zemlje

Povodom obilježavanja Dana planete Zemlje, zajedničkom akcijom Grada Zadra i komunalnih društava Čistoća d.o.o., Vodovod d.o.o. i Nasadi d.o.o., dana 26. travnja 2024.godine, izvršeno je uklanjanje nepropisno odbačenog otpada u predjelu Bokanjca - na makadamskom putu sjeverno od naselja.. Ovom prilikom uklonjeno je 3,87 tona otpada. Cilj akcije bio je ukloniti nepropisno odbačen otpad ali isto tako još jednom apelirati na svijest građana o potrebi odgovornog postupanja s otpadom.

 

Na području Grada Zadra uspostavljena su reciklažna dvorišta koja su za građane besplatna i u koja se može odložiti  sav drugi otpad koji ne ide u spremnike za komunalni otpad.

 

Lokacije reciklažnih dvorišta:

 

-           Reciklažno dvorište Diklo, Put Nina bb

 

-           Reciklažno dvorište Gaženica, Ulica 159. gardijske brigade bb

 

-           Mobilno reciklažno dvorište - na javnim površinama prema rasporedu TD Čistoće d.o.o. http://www.cistoca-zadar.hr/usluge-2/mobilno-reciklazno-dvoriste--raspored-61/

 

 

 

 

 

Vezane fotografije

Obilježavanje Dana planete Zemlje Obilježavanje Dana planete Zemlje Obilježavanje Dana planete Zemlje Obilježavanje Dana planete Zemlje Obilježavanje Dana planete Zemlje