Obavijest u svezi akcija prikupljanja otpada
Obavijest u svezi akcija prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) regulirana je organizacija prikupljanja otpada na području jedinica lokalne samouprave, te stoga molimo sve pravne i fizičke osobe-obrtnike s područja Grada Zadra da u organizaciji i provedbi planiranih akcija prikupljanja otpada postupe u skladu s člankom 40. navedenog Zakona.

Pravna i fizička osoba-obrtnik može na području Grada Zadra, u suradnji s osobom koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje otpadom, organizirati akciju prikupljanja otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja, ukoliko ishodi suglasnost upravnog odjela Grada Zadra nadležnog za zaštitu okoliša.

Zahtjev za suglasnost se podnosi najmanje dva mjeseca prije početka akcije. Zahtjev se može preuzeti na http://www.grad-zadar.hr/odrzivo-gospodarenje-otpadom-762/ ili osobno u UO za razvitak otoka i zaštitu okoliša, Brne Karnarutića 13/III.

Trajanje akcije, sukladno Zakonu, ograničeno je na najviše 30 dana. Osoba koja organizira akciju smatra se vlasnikom prikupljenog otpada i dužna je osigurati predaju prikupljenog otpada osobi koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje otpadom. Nadzor nad provedbom akcije obavlja komunalni redar.

Osoba koja organizira akciju dužna je ovom upravnom odjelu Grada Zadra, u roku od 8 (osam) dana od završetka akcije, dostaviti izvješće o provedenoj akciji.

Ako osoba organizira do dvije akcije prikupljanja otpada u istoj kalendarskoj godini u dvije različite jedinice lokalne samouprave, ne smatra se da obavlja djelatnost gospodarenja otpadom.

Upravni odjel za razvitak otoka i zaštitu okoliša