OBAVIJEST
OBAVIJEST
Vodovod Zadar d.o.o. - zbog poteškoća u sustavu, mogućnost otežane vodoopskrbe Zadra i Zadarske županije.

Vodovod d.o.o. Zadar, Grad Zadar i Zadarska županija, obavještavaju korisnike vodne usluge i građane grada Zadra, okolice i cijele Zadarske županije da uslijed kvara pogonskog motora jedne od četiriju glavnih pumpi za crpljenje vode, na glavnom vodocrpilištu vodoopskrbnog područja Vodovoda d.o.o. Zadar, „Dolac“, u narednom periodu postoji mogućnost otežane vodoopskrbe na cijelom vodoopskrbnom području Vodovoda d.o.o. Zadar, uključujući područje cijele Zadarske županije koje se preko drugog isporučitelja vodne usluge opskrbljuje vodom iz vodoopskrbnog sustava Vodovoda d.o.o., Zadar (vodoopskrbno područje Komunalca d.o.o. Biograd na moru, Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac, Vodovoda-Vir d.o.o., Sabuša d.o.o. Kukljica i Otok Ugljan d.o.o. Preko). Otežana vodoopskrba očekuje se u vršnim satima opterećenja vodoopskrbnog sustava (popodnevni i večernji sati).

Radi osiguranja dostatne količine vode kao i ravnomjerne i kontinuirane distribucije vode u najvećoj mogućoj mjeri, sukladno potrebama, smanjivati će se protok i tlakovi u određenim dijelovima vodoopskrbnog sustava, uslijed čega se očekuje otežana vodoopskrba određenih područja u kasnim noćnim satima.

Ovim putem, Vodovod d.o.o. Zadar moli sve svoje korisnike vodne usluge i građane grada Zadra, okolice i Zadarske županije da kontroliraju potrošnju vode iz vodoopskrbnog sustava te da istu racionalno troše odnosno da ne koriste vodu za zalijevanje vrtova i travnjaka, pranje automobila i prometnica. Za polijevanje javnih i sportskih površina i punjenje bazena potrebno je prethodno dopuštenje Vodovoda d.o.o. Zadar, te se do daljnjega neće vršiti punjenje autocisterni. Hidrante je dopušteno koristiti isključivo u protupožarne svrhe.

Vodovod d.o.o. Zadar provoditi će pojačane sustavne dvadesetičetirisatne kontrole obilaskom terena vodoopskrbnog područja, a sve kako bi zajedničkim naporima i racionalnom potrošnjom vode omogućili dostupnost vode svim korisnicima vodne usluge i građanima u svim dijelovima grada, okolice i županije.

Hvala na razumijevanju!

     Vodovod d.o.o. Zadar

             D i r e k t o r

Tomislav Matek, dipl.ing.građ.

Vezani dokumenti

Dokument Obavijest[1].pdf