Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

Grad Zadar objavio je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova, evidencijski broj koncesije K-1/22.
Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljena je 21. ožujka 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem objave 2022/S 01K-0011042.
Detalje o objavi možete vidjeti na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6089051

Rok za dostavu ponuda je 24. svibnja 2022. godine do 13:00 sati.