Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge Ispod EU praga

Naručitelj: GRAD ZADAR
je objavio "Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge Ispod EU praga"
za postupak: K-2/2018,
broj objave: 2018/S 01K-0024733.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2052600