Nova prometna regulacija
Nova prometna regulacija

Zbog novog  projektnog rješenja rekonstrukcije državne ceste D407 i to Ulice Nikole Šubića Zrinskog , na kojoj je planirani dovršetak radova i puštanje u promet na dan 11. lipnja 2019.god., regulacija prometa u Ulici kralja Stjepana Držislava izmijenit će se na jedino mogući način da će se smjer kretanja vozila prenamijeniti u suprotan, tj. puštanjem u promet državne ceste u Ulicu kralja Stjepana Držislava će se ulaziti iz Ulice Nikole Šubića Zrinskog , a izlaziti kod pumpe u Jazinama na Ulicu Marka Marulića, sve sukladno skicama u privitku.  

 

Vezane fotografije

Nova prometna regulacija Nova prometna regulacija