Gradonačelnik Živko Kolega sa suradnicima primio je danas najviše izaslanstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti , članove Uprave Akademije, predsjednika akademika Milana Moguša, potpredsjednike akademike Pavla Dešpalja i Alicu Wertheimer-Baletić te glavnog tajnika akademika Slavka Cvetnića i tajnika Slobodana Kaštelu.

Visoko izaslanstvo HAZU-u, u cilju ostvarivanja još bolje suradnje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i zadarskog Zavoda za povijesne znamenitosti sa zadarskim znanstvenim institucijama, u Zadru će boraviti nekoliko dana.

Gradonačelnik Živko Kolega sa suradnicima primio je danas najviše izaslanstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti , članove Uprave Akademije, predsjednika akademika Milana Moguša, potpredsjednike akademike Pavla Dešpalja i Alicu Wertheimer-Baletić te glavnog tajnika akademika Slavka Cvetnića i tajnika Slobodana Kaštelu.

Visoko izaslanstvo HAZU-u, u cilju ostvarivanja još bolje suradnje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i zadarskog Zavoda za povijesne znamenitosti sa zadarskim znanstvenim institucijama, u Zadru će boraviti nekoliko dana.

Nakon što je u uvodnim riječima gostima iznio svoje viđenje razvoja Zadra i stanje njegovu perspektivu, gradonačelnik se u svom izlaganju usredotočio na projekte Grada Zadra kojima se valorizira bogata kulturno-povijesna baština, kako bi ona, na najbolji mogući način, bila prezentirana javnosti i gostima našem grada.

Pored projekata zaštite i uređenja postojećih kulturnih dobara, gradonačelnik je istaknuo nekoliko kulturnih projekata, poput uređenja Muzeja rimskog stakla, Muzeja i istraživačkog centra podvodne arheologije, te formiranja Multimedijalnog centra – muzeja u prostorima Providurove i Kneževe palače, koji će upotpuniti kulturnu sliku grada.
U sve gradske projekte, pa i one daleko manjeg značaja od spomenutih, uključeni su konzervatori, čime se potvrđuje da spadamo u sredine koje nastoje vrednovati svoje kulturno-povijesno naslijeđe, kazao je.
Gradonačelnik Kolega osvrnuo se i na angažman Grada na znanstvenom području, istaknuvši kako, osim direktnog pomaganja HAZU-u u Zadru, u okvirima svojih mogućnosti i nadležnosti, pomaže i nanovo formirano Sveučilište, što financiranjem Visoke pomorske škole, što osiguravanjem prostora za potrebe Sveučilišta i samih studenata.

Predsjednik akademik Milan Moguš istaknuo je polustoljetnu iznimno kvalitetnu suradnju HAZU-u s Gradom Zadrom, zahvalivši se ovom prilikom na svoj pomoći Grada, u svoje osobno, kao i u ime svojih prethodnika na dužnosti predsjednika.