N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2022./2023. godinu
N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2022./2023. godinu

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 604-02/22-01/200, Ur.broj: 2198/01-2-23-4, od 07. prosinca 2022.) i članka 12. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima (Glasnik Grada Zadra, br. 15/19) Povjerenstvo za stipendiranje i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima,   r a s p i s u j e

 N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2022./2023. godinu

Prijave s potrebnom dokumentacijom predaju se u natječajnom roku (od 12. do 23. prosinca 2022. godine (do 23:59 sati) putem e-usluge „Stipendije“ na poveznici https://ezadrani.hr/stipendije