N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2016./2017. godinu
N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2016./2017. godinu

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 604-02/16-01/02, Ur.broj: 2198/01-2-16-2, od 30. studenog 2016.) i članka 12. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima (Glasnik Grada Zadra, broj 13/09, 18/10, 12/11 i 10/15) Povjerenstvo za stipendiranje i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima,   r a s p i s u j e

 N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2016./2017. godinu

 Grad Zadar će za školsku/akademsku 2016./2017. godinu dodijeliti  novih 100 stipendija od kojih 15 za učenike srednjih škola, 25 za studente prve godine studija i 30 za studente starijih godišta, te 30 za studente koji se školuju za deficitarna zvanja (od toga 15 za studente prve godine i 15 za studente starijih godišta).

Stipendija za učenike iznosi 200,00 kuna mjesečno, za studente koji studiraju u mjestu prebivališta 500,00 kuna, za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta 700,00 kuna mjesečno, a za studente koji se školuju za deficitarna zvanja 800,00 kuna mjesečno.