Ministar uprave, Lovro Kušćević u Gradu Zadru
Ministar uprave, Lovro Kušćević u Gradu Zadru
Radni sastanak predstavnika Grada Zadra s ministrom uprave, Lovrom Kušćevićem.

Ministar uprave, Lovro Kušćević, posjetio je danas Grad Zadar. U Maloj vijećnici primili su ga zamjenici gradonačelnika, Ante Babić i Jagoda Surać i pročelnica UO za gradsku samoupravu i opće poslove, Dolores Grdović Kalmeta. Razgovaralo se o novousvojenom Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  koji ima za cilj omogućiti bolji rad u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Ministar Kušćević  također je govorio o projektu Država bez papira kojim će se olakšati i pojednostaviti pružanje javnih usluga građanima i poslovnim subjektima istaknuvši da je jedan od ključnih prioriteta Vlade upravo digitalizacija javne uprave.

- Ministarstvo uprave, na neki je način, krovno ministarstvo jedinica lokalne i regionalne samouprave s  četiri ključna područja djelovanja, a to su  digitalizacija, decentralizacija, racionalizacija, učinkovitost i kvaliteta javne uprave, kazao je ministar Kušćević

Ministar uprave, Grad Zadar posjetio je u okviru radnog obilaska Ured državne uprave gdje se sastao s predstojnikom Stipom Zrilićem.

Vezane fotografije

Ministar uprave, Lovro Kušćević u Gradu Zadru Ministar uprave, Lovro Kušćević u Gradu Zadru Ministar uprave, Lovro Kušćević u Gradu Zadru