Međunarodna konferencija sudaca u Zadru

Na Sveučilištu u Zadru otvorena je 4. Međunarodna konferencija sudaca u organizaciji Udruge hrvatskih sudaca i Sveučilišta. Uvodne govore održali su Jadranka Nižić – Peroš, predsjednica Udruge hrvatskih sudaca, Ogranak Zadar, Boris Babić, predsjednik Županijskog suda u Zadru, Damir Kontrec, predsjednik Udruge hrvatskih sudaca, Prof.dr.sc. Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru, Božidar Longin, župan Zadarske županije, Branko Dukić, gradonačelnik Grada Zadra, Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa Republike Hrvatske, Đuro Sessa, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
Gradonačelmik Dukić pozdravio je skup, zaželio im dobrodošlicu u Zadar i istaknuo: U svakom društvu vladavina prava nema alternativu, a suvremeno sudstvo uvijek iznova susreće se s novim izazovima. Trajna nastojanja za poboljšanjem učinkovitosti pravosuđa i pristupa pravdi ostvaruju se upravo na ovakvim stručnim skupovima pa vjerujem kako su odabrane teme sudačkog integriteta i europskog prava u praksi nacionalnih sudaca veliki doprinos tim nastojanjima.

Vezane fotografije