Danas je na Vitrenjaku u sklopu Tjedna kretanja predstavljen projekt Mapiranje prepreka u kretanju osoba s invaliditetom. Na planu Grada Zadra sve osobe s invaliditetom pozvane su da označe prepreke na koje nailaze u kretanju, kako bi ih se što učinkovitije i brže moglo otkloniti.
Program je predviđao i sportske susrete invalida- odbojku i plivanje, no loši vremenski uvjeti su to spriječili.
Utakmica sjedeće odbojke održana je u  sportskoj dvorani prometne policije.
Danas je na Vitrenjaku u sklopu Tjedna kretanja predstavljen projekt Mapiranje prepreka u kretanju osoba s invaliditetom. Na planu Grada Zadra sve osobe s invaliditetom pozvane su da označe prepreke na koje nailaze u kretanju, kako bi ih se što učinkovitije i brže moglo otkloniti.
Program je predviđao i sportske susrete invalida- odbojku i plivanje, no loši vremenski uvjeti su to spriječili.
Utakmica sjedeće odbojke održana je u  sportskoj dvorani prometne policije.

tjedan_kretanja_009_1253184057.jpg             tjedan_kretanja_010_1253184069.jpg

Vezane fotografije

Mapiranje prepreka u kretanju osoba s invaliditetom