Radove na izgradnji malonogometnog igrališta u Ploči otvorio je danas gradonačelnik Božidar Kalmeta. Tom je prilikom istaknuo kako je ovaj projekt, vrijedan 458 tisuća kuna, nastavak ovogodišnjeg projekta izgradnje igrališta po mjesnim odborima Grada Zadra kojemu je cilj unaprijediti kvalitetu života stanovnika tih dijelova grada.
Spemenuti je projekt, također, dio Programa prevencije ovisnosti.

Radove na izgradnji malonogometnog igrališta u Ploči otvorio je danas gradonačelnik Božidar Kalmeta. Tom je prilikom istaknuo kako je ovaj projekt, vrijedan 458 tisuća kuna, nastavak ovogodišnjeg projekta izgradnje igrališta po mjesnim odborima Grada Zadra kojemu je cilj unaprijediti kvalitetu života stanovnika tih dijelova grada.
Spemenuti je projekt, također, dio Programa prevencije ovisnosti.

Nakon uređenja polivalentnog igrališta na Bilom brigu, igrališta u Kožinu i na Vidikovcu, slijedi, dakle, izgradnja novog igrališta u Ploči, a potom i izgradnja teniskih terena u Diklu. Navedena igrališta koja još nisu osvjetljena, uskoro će to postati, kako bi mogla biti korištena i u noćnim satima.

Rok završetka izgradnje igrališta u Ploči je 30 dana, a kako se istovremeno odvija i rekonstrukcija ceste od Dračevca i Ploče ka Zadru, koja obuhvaća i izgradnju nogostupa i postavljanje javne rasvjete, Ploča i Dračevac će uskoro i prema komunalno-infrastrukturnim sadržajima pripadati gradu.

Premda će izgradnjom spoja Zadar 2 – Gaženica u budućnosti cesta od Ploče ka Zadru biti sporedan ulaz u grad, uvažavajući mišljenja i želje Mjesnog odbora i stanovnika Ploče, Gradsko je poglavarstvo zaključilo da ovaj predio zaslužuje siguran i reprezentativan ulaz u grad, stoga je i započeta ova rekonstrukcija.

Iduće je godine u planu i rekonstrukcija Doma u Ploči, a otvorena je i mogućnost osnivanja dječjeg vrtića.