Kreativnim dječjim radom do odličnih ideja!
Kreativnim dječjim radom do odličnih ideja!


Znanstveni sajam STEM County na kojem su svoje radove predstavili učitelji i učenici
osnovnih škola koje su sudjelovale u projektu, održao se 20. i 21. ožujka 2024. godine u
Multifunkcionalnoj dvorani Centra za kreativne industrije u Zadru.
Prvog dana sajma održana je uvodna konferencija na kojoj su sudjelovali Anita Dražić iz
ustanove INOVAcija, Joso Nekić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za odgoj i školstvo te Ivana
Guglielmini, voditeljica projekta.
„Znanstveni sajam služi kako bi se prezentirali fizički, opipljivi radovi proizašli iz svih održanih
radionica. Najveća vrijednost STEM County projekta je ta što nam u projektu sudjeluje 58
učitelja iz 13 osnovnih škola grada Zadra i Zadarske županije, preko 600 djece, od toga 47
darovitih učenika i oko 35 učenika s teškoćama. To je svakako najveća vrijednost postignuta
kroz ovaj projekt. Pred sam kraj projekta, mogu reći da smo izvršili i postigli sve ciljeve,
rezultate i pokazatelje koje smo si zadali projektnim prijedlogom.“ - izjavila je Ivana
Guglielmini.
Predstavljena je i STEM maketa koju su, uz mentortstvo prof. Ante Marjanovića iz OŠ
Stanovi, izradili daroviti učenici – sudionici projekta. Učenici su u okviru projekta STEM
County bili podijeljeni u četiri tematska HUB-a: EKO STEM, STEM START, 3D STEM I ROBO
STEM. Prema zadanim temama svaki HUB izradio je svoj dio makete pomoću lego kockica i
3D printera, a na oznakama svakog HUB-a slova su ugravirana laserskim graverima. Oznake
HUB-ova su istaknute na karti makete te označavaju lokacije na kojima su se odvijale
aktivnosti projekta. Prilikom izrade makete korištena je oprema nabavljena sredstvima
projekta.
Tijekom drugoga dana Znanstvenog sajma, prof. Biljana Agić iz OŠ Šime Budinića održala je
kratku prezentaciju o STEM aktivnostima te aktivnostima iz područja Aktivnog građanstva.

„Tijekom realizacije aktivnosti nastojalo se uvrstiti sva STEM područja koja su bila zadana te
na inovativan način kreirati rješenja za trenutno aktualne izazove. Djeca su pokazala iznimnu
kreativnosti i inovativnost prilikom kreiranja radova te na taj način pokazala da su spremna
za izazove budućnosti“ – izjavila je prof. Biljana Agić.
Škole koje su predstavile radove su: OŠ Petra Preradovića (Anita Šimac, Margarita Morić i
Renata Cvetkovski), OŠ Šime Budinića (Biljana Agić, Ana Batur i Ivanka Burazer), OŠ
Voštarnica (Sara Katić), OŠ Stanovi (Anto Marjanović, Lea Brković Barešić), OŠ Krune Krstića
(Anita Nikić, Barbara Hadeljan, Olivija Babec i Dolores Zurak), OŠ Zadarski otoci (Darko Vulin,
Branka Čatlak, Irina Kozličić Juraga i Ivana Šoše), OŠ Ražanac (Maja Perković i Ljiljana Vrkić) i
OŠ Šimuna Kožičića Benje (Kristina Kraljev, Lovre Lovrinov i Andrea Golem).
Fotografije radova koji su bili izloženi na događanju možete pronaći na linku:
https://drive.google.com/drive/folders/1sMsMFt_46q8Az4BmyuotoV9w3V24SspH?usp=drive_link


Link na društvene mreže Projekta:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086000917454

https://www.instagram.com/stem_county/?hl=en


Projekt STEM County se financira u okviru programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva" koji čini dio
Financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i kraljevine Norveške, a provodi se u razdoblju od 15.
srpnja 2022. do 14. travnja 2024. godine.
Više informacija o financijskom mehanizmu: https://eeagrants.hr


Više informacija o programu: https://eeagrants.hr/programi/lokalni-razvoj-i-smanjenje-siromastva/

 

Vezane fotografije

Kreativnim dječjim radom do odličnih ideja!