JAVNI POZIV  ZA PREDLAGANJE/PRIJAVU SPORTSKIH PROGRAMA U PODRUČJU  JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADRA ZA 2024. GODINU
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE/PRIJAVU SPORTSKIH PROGRAMA U PODRUČJU JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADRA ZA 2024. GODINU