Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2018.g.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2018.g.

Vezani dokumenti

Dokument Javni poziv za podnosenje prijava za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na podrucju Grada Zadra za 2018.pdf Dokument Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na podrucju Grada Zadra 2016-2020[2].pdf Dokument Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na podrucju Grada Zadra 2016-2020.pdf Dokument Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troskova[3].doc Dokument Izjava o koristenju drzavnih potpora male vrijednosti[3].docx Dokument Mjera 1 - Zahtjev za potporu investicijama u poljoprivredna gospodarstva[3].docx Dokument Mjera 2 - Potpora za osiguranje poljoprivredne proizvodnje kod elementarnih nepogoda[3].docx Dokument Mjera 3 - Potpora za ekolosku i integriranu proizvodnju[3].docx Dokument Mjera 4 - Potpora za pripremu projekata za financiranje iz nacionalnih i medunarodnih fondova[3].docx Dokument Mjera 5 - Potpora za edukacije i strucno osposobljavanje poljoprivrednih proizvodaca[3].docx Dokument Mjera 6 - Potpora za ocuvanje i prosirenje genetskog materijala izvornih pasmina domacih zivotinja[3].docx Dokument Mjera 7 - Potpora za subvencioniranje dijela troskova kredita u svrhu poljoprivredne proizvodnje[3].docx Dokument Mjera 8 - Potpora investicijama u preradu i trzenje poljoprivrednih proizvoda (prerada).docx Dokument Mjera 9 - Potpora za promociju i plasman poljoprivrednih proizvoda[3].docx Dokument Mjera 10 - Potpora osnivanju i zajednickom djelovanju poljoprivrednih gospodarstava[3].docx Dokument Mjera 11 - Potpora organiziranju znanstveno strucnih skupova, provodenju istrazivackih projekata i izdavanju strucnih casopisa iz podrucja poljoprivrede i ruralnog razvoja[3].docx