Javni poziv za podnošenje prijava  za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2021.
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2021.

Na temelju članka 6. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra (2021.-2023. godina) (KLASA: 320-01/21-01/03, URBROJ: 2198/01-2-21-4 od 11. listopada 2021. godine), Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka dana 15. listopada 2021. godine objavljuje

 JAVNI POZIV  za podnošenje prijava za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2021.g.