IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ZA 2019. GODINU ZA PODRUČJE GRADA ZADRA

Stupanjem na snagu Zakona o procjeni vrijednosti nekretnine (»Narodne novine«, broj 78/2015), uređena je obveza grada na izradu godišnjeg Izvješća o tržištu nekretnina za prethodnu kalendarsku godinu, evidentiranih u Zbirci kupoprodajnih cijena te objavu istog na svojim mrežnim stranicama uz prethodnu suglasnost Povjerenstava do 31. ožujka tekuće godine.
Predmet ovog izvješća su podaci koji se odnose na razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine.
U privitku je cjeloviti dokument izvješća.