Grad Zadar poziva građane u kreiranje proračuna: uključite se u projekt „KVARTipo!“ i sami izaberite male investicije u vašem kvartu
Grad Zadar poziva građane u kreiranje proračuna: uključite se u projekt „KVARTipo!“ i sami izaberite male investicije u vašem kvartu
Gradska uprava za ovu namjenu izdvojila je 4 milijuna kuna iz proračuna za 2022., o kojima će građani izravno odlučivati na što će se trošiti.

Grad Zadar pokreće projekt participativnog budžetiranja „KVARTipo!“. Od danas građani mogu prijaviti male komunalne investicije koje smatraju potrebnima u svom kvartu ili mjestu, odnosno one investicije koje žele da budu uvrštene u proračun za 2022. Prijave traju do 26. listopada 2021., nakon čega će biti napravljena financijska i tehnička procjena svakog pojedinačnog prijedloga, a potom će se organizirati javne tribine u svakom mjesnom odboru na kojima će građani glasovati za svoj i druge prijedloge koje ocjenjuju kao prioritet te izravno odabrati male komunalne akcije koje žele implementirati. Grad će za ovu namjenu izdvojiti četiri milijuna kuna kroz pet različitih upravnih odjela - Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Upravni odjel za kulturu i šport, Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo te Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove.

Grad Zadar krenuo je u ovaj projekt po uzoru na tek nekoliko gradova u Hrvatskoj, želeći otvoriti dodatan prostor za izravnu demokraciju, komunikaciju s građanima i osluškivanje njihovih potreba, ali i s ciljem povećavanja transparentnosti i razine odgovornosti Gradske uprave.

„Nitko bolje ne poznaje potrebe svog kvarta od samih građana, a na koncu sredstva Grada su njihova sredstva. Uključivanjem građana u izradu proračuna želimo ići dalje od same transparentnosti i svakodnevnog informiranja. Želimo im dati mogućnost da izravno određuju namjenu dijela proračunskog novca.  To je njihovo pravo. Svega nekoliko gradova do sada je to uspjelo provesti na pravi način, čija smo iskustva proučili tako da i u tom smislu želimo ući u krug najboljih. Politika bilo kojeg predznaka postaje odbojna mojim sugrađanima, a ovako ih želimo motivirati da se aktivnije uključe u djelovanje u zajednici, uz zajedničku odgovornost za konačan rezultat. Želimo da građani sudjeluju u političkom životu grada više nego jednom u četiri godine kada su lokalni izbori, a činjenica da krećemo u ovaj projekt nakon što su prošli izbori, najbolje govori o našim namjerama“, rekao je gradonačelnik Branko Dukić.

Budžet od četiri milijuna kuna raspodijeljen na svih 37 mjesnih odbora, prema dva kriterija – 1. broj kućanstava obveznika komunalne naknade (definira 75% sredstava) i razina komunalne opremljenosti (25%). S obzirom na to da određen broj mjesnih odbora ima izrazito malen broj kućanstava (ispod 100), kako bi raspodjela novca bila što adekvatnija i pravednija, odlučeno je da će bez obzira na osnovne kriterije, za najmanje mjesne odbore minimalan iznos na raspolaganju bit će 30 tisuća kuna. Najveći iznos je 300.000 kuna, a pojedinačni iznosi po svim mjesnim odborima mogu se vidjeti na službenoj internetskoj stranici Grada Zadra.

„Želimo građane na razini svakog mjesnog odbora uključiti u definiranje prioriteta u njihovom kvartu. Isto tako, kroz ovaj projekt će bolje upoznati i stvarne cijene i procedure koje Grad, za razliku od svakog od nas osobno, mora poštivati. Trebat će nam godina ili dvije da sve zaživi na pravi način, ali moj prijedlog bio je da s tim krenemo odmah i da temeljem iskustva unaprjeđujemo projekt. Šteta je ne koristiti digitalizaciju, čuti građane i tako ih dodatno zainteresirati za potrebe njihovog mjesnog odbora, a nakon toga i cijelog grada. S vremenom ćemo i podizati iznos sredstava o kojima će direktno odlučivati građani“, dodao je gradonačelnik.

Važno za naglasiti je, napominje, da će pored ovog projekta Grad nastaviti investirati u kapitalne projekte i druge potrebe. „KVARTipo!“ tiče se malih komunalnih projekata koji imaju za cilj podizanje komunalnog standarda.

„Netko smatra da treba dodatna klupa ispred zgrade ili u parku, netko će željeti ležeće policajce u svojoj ulici, drugi ima potrebu za dodatnom rasvjetom... Sve to građani mogu prijaviti kroz ovaj projekt. Paralelno s njim nesmetano idu svi drugi kapitalni i manji projekti tako da je važno poručiti građanima da ovo nije ni blizu sav iznos koji ćemo investirati u njihove kvartove i mjesta nego dio iznosa za koji želimo da oni izravno odluče na što će se trošiti. Naravno da, ako se naknadno pokaže neophodnom pojedina komunalna intervencija mimo izglasanih investicija, a koja ne može čekati iduću godinu, da će je Grad napraviti“, istaknuo je gradonačelnik.

Prijedloge je moguće dati osobno - ispunjavanjem i ubacivanjem obrasca u kutiju u predvorju Gradske uprave, poštom, kroz platformu eZadrani (od 15.10.) i kroz online obrazac koji je dostupan na webu grada.

Javne tribine na kojima će građani imati priliku glasovati, ali i postaviti specifična pitanja vezana za njihov mjesni odbor, održat će se prema indikativnom planu tijekom prosinca ove i siječnja sljedeće godine, a raspored će biti objavljen u studenom. Uoči svake tribine u pojedinom mjesnom odboru bit će javno objavljeni prijedlozi građana za koje će se moći glasovati isključivo na tribinama. Na tribine su dobrodošli svi zainteresirani građani koji žive u tom mjesnom odboru, a predstavnici Grada na njima će objasniti sve pristigle prijedloge pojedinačno te će biti dostupni građanima za sva pitanja. Na kraju tribine će se održati glasovanje te će oni prijedlozi s najviše glasova građana, a koji ulaze u financijski okvir projekta pojedinog mjesnog odbora, biti uvršteni u proračun za 2022. godinu.

„Veselim se susretima s građanima na tribinama isto tako želim vidjeti koje će projekte izabrati kao najvažnije. Ovaj projekt je demokracija na djelu. Očekujem i pozivam što veći broj građana na raspravama, neka bude nadglasavanja, neka se bore za svoje ideje i dovedu što više prijatelja, susjeda da se izbore za ono što im treba u ulici, u parku, na mjestu gdje se inače okupljaju“, zaključio je gradonačelnik.

Iznos od 4 milijuna kuna je namijenjen malim komunalnim investicijama kao što su:

- Zamjena ili postavljanje uređaja javne rasvjete (zamjena dotrajalih mreža ugradnjom novih stupova i kompletne instalacije, također i progušćivanje postojećih mreža ugradnjom dodatnih stupova, kablova i svjetiljki s potrebnim priborom)

- Sanacija manjih deponija

- Uređenje (održavanje) izgrađenih nerazvrstanih cesta (kolnika, parkirališta, nogostupa)

- Postavljanje vertikalne signalizacije (prometnih znakova, putokaznih ploča, naziva ulica) na nerazvrstanim cestama

- Dopuna svjetlosne signalizacije (treptača i sl.) na nerazvrstanim cestama

- Postavljanje horizontalne signalizacije (iscrtavanje oznaka na kolniku), pješački prijelazi, parkirna mjesta, zaustavne crte, razdjelne linije, strelice, „STOP“ natpisi na nerazvrstanim cestama

- Postavljanje zaštitnih ograda  i branika

- Uređenje dječjih igrališta

- Postavljanje autobusnih čekaonica

- Postavljanje komunalne opreme (klupa, koševa, stalaka za bicikle)

- Uređenje javnih zelenih površina

- Uređenje pješačkih staza i pješačkih zona (nogostupa, stepeništa, prolaza)

- Dohrana plaža (opremanje i uređenje)

- Izgradnja ogradnih zidića

- Uređenje trgova (zelenilo, oprema)

-  Opremanju i uređenju prostorija mjesnih odbora (nabavka namještaja, informatičke opreme, televizora, zvučnika, video projektora, zabavnih sadržaja, postavljanje klupa i stolova)

- Projektiranje (primjer - dječjih igrališta pa realizacija može ići u drugoj proračunskoj godini - ako građani odluče tako glasati)

Dodatno za otoke:

-  Sanacija postojećih poljskih, šumskih i protupožarnih putova u vlasništvu Grada Zadra

-  Sanacija postojećih mjesnih putova (ulica) u otočnim naseljima u vlasništvu Grada Zadra

- Sanacija postojećih objekata javne i društvene infrastrukture ( Društveni domovi, DVD domovi, bivše zgrade škola, TIC-evi I sl.)  u vlasništvu Grada Zadra

- Opremanje postojećih objekata javne o društvene infrastrukture (Društveni domovi, DVD domovi, bivše zgrade škola, TIC-evi i sl.) u vlasništvu Grada Zadra

- Unaprjeđenje WI-FI mreže na otocima

Više informacija može se pronaći na internetskim stranicama Grada Zadra te društvenim mrežama projekta KVARTipo! .