GRAD ZADAR OSIGURAO SREDSTVA MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA ZA PROGRAME ZAŠTITE I OČUVANJA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA U 2023. GODINI
GRAD ZADAR OSIGURAO SREDSTVA MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA ZA PROGRAME ZAŠTITE I OČUVANJA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA U 2023. GODINI

Grad Zadar je preko raspisanog poziva Ministarstva kulture i medija uspješno osigurao sredstva u iznosu većem od 86.000,00 eura.

 Na Javnom pozivu za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu za programe zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara odobreno je ukupno 35 programa sa područja Zadarske županije. Grad Zadar je na Javni poziv Ministarstva kulture i medija projekte obnove aplicirao tijekom prošle godine.

 Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavilo je rezultate Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu kojim su  Gradu Zadru odobrena su tri prijavljena programa.

Prijavljeni programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara odnose se na slijedeće lokalitete:

  1. Utvrdu Forte (Perivoj Vladimira Nazora) – 39.816,84 eura.
  2. Ruševine crkve sv. Stošije na Puntamici – 26.544,56 eura,
  3. Arhitektonske elemente u perivoju „Sfinga“ – 19.908,42 eura,

 Osim odobrenih sredstava Gradu Zadru, odobrena su sredstva i drugim prijaviteljima za nepokretna kulturna dobra unutar kulturno povijesne cjeline na kojima se tijekom godine očekuju konzervatorsko-restauratorski radovi obnove: Narodnom muzeju Zadar za Gradsku stražu, Ogranku Matice Hrvatske za Palaču Ghirardini, SPC u Hrvatskoj za zgradu crkvene općine u Zadru, Zadarskoj nadbiskupiji za crkvu sv. Šimuna te Župi sv. Stošije za Katedralu sv. Stošije.

 Grad Zadar je u proračunu za 2023. godinu osigurao i vlastita sredstva za obnovu, kako za svoja tri prijavljena i odobrena programa, tako i za sanaciju pročelja Palače Ghirardini.

Rezultati Javnog poziva dostupni su na poveznici: https://tinyurl.com/5azfc435

Vezane fotografije

GRAD ZADAR OSIGURAO SREDSTVA MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA ZA PROGRAME ZAŠTITE I OČUVANJA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA U 2023. GODINI GRAD ZADAR OSIGURAO SREDSTVA MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA ZA PROGRAME ZAŠTITE I OČUVANJA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA U 2023. GODINI GRAD ZADAR OSIGURAO SREDSTVA MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA ZA PROGRAME ZAŠTITE I OČUVANJA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA U 2023. GODINI GRAD ZADAR OSIGURAO SREDSTVA MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA ZA PROGRAME ZAŠTITE I OČUVANJA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA U 2023. GODINI