Grad Zadar organizirao edukativni seminar za turističke vodiče
Grad Zadar organizirao edukativni seminar za turističke vodiče

U sklopu provedbe projekta RECOLOR održan je dvodnevni seminar za licencirane turističke vodiče naziva "Interpretacija baštine kao alat za razvoj tematskih šetnji". Projekt od početka 2019. godine provodi Grad Zadar u suradnji Upravnog odjela za EU fondove i Upravnog odjela za kulturu i šport.

Cilj projekta RECOLOR je unapređenje potencijala kulturnih i prirodnih znamenitosti i krajolika koji nisu dio tradicionalnih turističkih ruta. Odabrana pilot lokacija Grada Zadra, partnera na navedenom projektu, je perivoj u gradskoj četvrti Brodarica u kojemu je smještena zadarska sfinga. Projektom RECOLOR Grad Zadar želi obnoviti i promovirati Sfingu – jednu od gradskih znamenitosti koja nije dovoljno poznata niti posjećena.

Seminar je provela Hrvatska udruga za interpretaciju baštine - Interpretirajmo Hrvatsku kojoj je ovo prvi takav angažman u Zadru. Cilj projekta preklapa se s radom udruge kojoj je jedan od glavnih ciljeva promicanje turizma te širenje znanja i vještina, razmjena ideja, znanja i iskustava iz područja interpretacije baštine. Voditeljice seminara, Iva Čaleta Pleša i Ivana Jagić Boljat, interpretacijske su trenerice certificirane od strane međunarodnog udruženja – Interpret Europe.

Na seminaru je sudjelovalo sedamnaest vodiča s licencom za zadarsko područje od kojih su neki i vlasnici turističkih agencija. Za sudionike je oba dana bio organiziran ručak te jutarnja i popodnevna stanka za osvježenje. Program seminara sastojao se od sljedećih tematskih blokova: Što je interpretacija baštine; Osnovne vještine osobne interpretacije; Što je interpretacijski trokut; Stvaranje dubljih veza s baštinom; Pretvaranje baštine u doživljaj; Uključivanje gostiju u doživljaj.

Prvoga dana seminara voditeljice su održale uvodna predavanja kojima su sudionike upoznale s metodama i alatima interpretacijskog vođenja te predstavile rad Europske udruge za interpretaciju baštine – Interpret Europe, a praktične vježbe za sudionike provele su na lokacijama u gradu. Mjesto okupljanja i održavanja prezentacija bila je koncertna dvorana Kneževe palače, a vježbe su u ponedjeljak održane na prostoru Trga pet bunara i Perivoja kraljice Jelene.

Drugi dan započeo je tematskom šetnjom koja je sudionike povela do pilot lokacije projekta RECOLOR – zadarske sfinge. Realizirana je tura koja je uključila sve znamenitosti i baštinske fenomene Brodarice: barkajole, povijesnu porporelu, privezišta, bitve, rezidencijalne vile, prva zadarska kupališta, destilerije, priče o pomorstvu grada, o sfingi, konzervatorima, arhitektima i umjetnicima te spomenicima koje ostaju iza njih kao pečat vremena. Sudionike seminara na ovu tematsku šetnju povela je autorica koncepta rute Zrinka Brkan Klarin, djelatnica Upravnog odjela za kulturu i šport Grada Zadra koja je i sama licencirani turistički vodič.

Popodne drugog dana seminara provedeno je u koncertnoj dvorani Kneževe palače gdje su sudionici podijelili svoje dojmove s tematske šetnje Brodaricom i nastavili s praktičnim vježbama. Svim sudionicima uručene su brošure kreirane u sklopu projekta RECOLOR koje predstavljaju turističku rutu Brodaricom do sfinge te uključuju kartu prostora s informacijama o najvažnijim znamenitostima. Za dizajn brošure kao i vizualnog identiteta zadarske sfinge zaslužan je dizajner Filip Peraić. Osim brošura, podijeljene su i potvrde o sudjelovanju na seminaru.

Pozitivni komentari turističkih vodiča koji su sudjelovali na edukaciji i turi Brodaricom pokazali su da su ostvarena njihova očekivanja te da su stekli nova korisna i u praksi primjenjiva znanja. Seminar je također pokazao da je interes za provedbu projekta RECOLOR velik te da nastojanja Grada Zadra za obnovom i promocijom zadarske sfinge uživaju podršku struke.

 

Vezane fotografije

Grad Zadar organizirao edukativni seminar za turističke vodiče Grad Zadar organizirao edukativni seminar za turističke vodiče Grad Zadar organizirao edukativni seminar za turističke vodiče Grad Zadar organizirao edukativni seminar za turističke vodiče Grad Zadar organizirao edukativni seminar za turističke vodiče Grad Zadar organizirao edukativni seminar za turističke vodiče Grad Zadar organizirao edukativni seminar za turističke vodiče Grad Zadar organizirao edukativni seminar za turističke vodiče Grad Zadar organizirao edukativni seminar za turističke vodiče Grad Zadar organizirao edukativni seminar za turističke vodiče Grad Zadar organizirao edukativni seminar za turističke vodiče Grad Zadar organizirao edukativni seminar za turističke vodiče