Grad Zadar na treningu "Aktivni mladi za aktivnu zajednicu"
Grad Zadar na treningu "Aktivni mladi za aktivnu zajednicu"

Tijekom Europskog tjedna mladih u Zadru se održao četverodnevni trening pod nazivom "Aktivni mladi za aktivnu zajednicu". Događaj je okupio 22 predstavnika jedinica lokalne samouprave, udruga za mlade i neformalnih inicijativa mladih. Na događaju je sudjelovala djelatnica Grada Zadra zajedno s djelatnicom CINAZ-a – udruge za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.

Cilj treninga bio je upoznati sudionike s mogućnostima koje pruža Erasmus+ program, posebno kroz Aktivnosti sudjelovanja mladih, s ciljem doprinosa istih na razvoj lokalnih zajednica. Trening se usredotočio na teme poput aktivnog sudjelovanja mladih i mehanizama uključivanja mladih u procese donošenja odluka kroz vođene interaktivne sesije koje su obuhvaćale predavanja, prezentacije i razmjenu iskustava. Sudionici su tako upoznati s fazama projektnog ciklusa, od ideje do realizacije, uz fokus na uspostavu kvalitetnih partnerstava i suradnje s ciljem stvaranja održivih projekata.

Uvodni dan bio je posvećen predstavljanju programa i ciljeva te upoznavanju sudionika. Tijekom ovog dana sudionici su raspravljali o mehanizmima aktivnog sudjelovanja mladih i načinima uključivanja u demokratske procese, kao i različitim alatima koji mogu pomoći u izgradnji zajednice. Drugi dan fokusirao se na upoznavanje s Aktivnosti sudjelovanja mladih u okviru Ključne aktivnosti 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince i praktične savjete za prijavu projekata. Treći dan bio je posvećen detaljima u provedbi projekata Aktivnosti sudjelovanja mladih, uključujući praktične aspekte kao što je definiranje i mjerenje učinaka projekta te osiguravanje visokog stupnja uključenosti mladih u svim fazama provedbe projekta. Završni dan bio je rezerviran za raspravu o održivosti projekata, diseminaciji i vidljivosti rezultata.

Vezane fotografije

Grad Zadar na treningu "Aktivni mladi za aktivnu zajednicu" Grad Zadar na treningu "Aktivni mladi za aktivnu zajednicu"