FIESTA- obilazak kućanstava
Obilazak kućanstava koja su sudjelovala u projektu FIESTA.

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Darko Kasap i projektni tim FIESTA projekta posjetili su tri obiteljska kućanstva kod kojih su u okviru EU projekta FIESTA - Families Intelligent Energy Saving Targeted Actions (Promicanje inteligentnih energetskih ušteda u obiteljima) provedena besplatna energetska savjetovanja kako bi dobili povratnu informaciju od građana uključenih u Projekt vezanu uz korisnost dobivenih savjeta i promo seta za uštedu energije.U svim ovim kućanstvima provedena je besplatna analiza doma i energetsko savjetovanje o mogućnostima ušteda energije i smanjenju režijskih računa pri čemu je svako kućanstvo dobilo na poklon promo set za uštedu energije i kupone za sudjelovanje u FIESTA nagradnoj igri u kojoj mogu osvojiti vrijedne nagrade.
Projekt uključuje besplatna energetska savjetovanja za 160 kućanstava, a do sada su provedena energetska savjetovanja za njih 149. Stoga, zainteresirani građani se još uvijek stignu prijaviti na telefon 023/208 - 043, e-mail: graditeljstvo@grad-zadar.hr, putem web stranice: http://www.fiesta-audit.eu/hr/ ili osobno na adresu Brne Krnarutića 13, Zadar.
Osim besplatnih energetskih savjetovanja Projekt obuhvaća cijeli niz aktivnosti s ciljem poticanja kućanstava na učinkovitije korištenje energije kao što su osnivanje energetskog info pulta za građane, lokalne potrošačke grupe, FIESTA nagradnu igru, kao i različite edukativne aktivnosti (radionice za škole, građane i instalatere i trgovce energetski učinkovitih sustava, kućanskih uređaja i izolacijskih materijala) te promotivne aktivnosti i materijale (FIESTA štand, promoviranje Projekta putem medija, web stranica Projekta i projektnih partnera te društvene mreže Facebook, vodič za povećanje energetske učinkovitosti u kućanstvima, promotivni letci, magneti s termometrom i DVD-i s animiranim filmovima za djecu o racionalnom korištenju energije u vlastitom domu i dr.).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.379.827,00 eura od čega je EU sufinanciranje u iznosu od 1.784.870,00 eura odnosno 75 %, a sufinancira se iz programa  CIP Intelligent Energy - Europe (CIP IEE).

 Očekivani rezultati projekta za područje Grada Zadra su:

  • Ušteda energije: 279 MWh/god
  • Kumulativna ulaganja u visoko energetski učinkoviti sustav grijanja i hlađenja: 40.000,00 eura
  • Potaknuta proizvodnja obnovljivih izvora energije: 116 MWh/god
  • Smanjenje emisije stakleničkih plinova: 87 t CO2

 Više o Projektu može se doznati na:

Web stranici Grada Zadra: http://www.grad-zadar.hr/fiesta-917/

Web stranici Projekta: http://www.fiesta-audit.eu/hr/

Facebook stranici ‘’FIESTA projekt – Zadar’’: https://www.facebook.com/fiesta.zadar/

 

Vezane fotografije