Direktor Hrvatskih voda u radnom posjetu Gradu Zadru
Realizacija EU projekata odvodnje i vodoopskrbe na području grada Zadra vrijednih gotovo 550 milijuna kuna.

U Maloj vijećnici Grada Zadra danas je održan sastanak gradonačelnika Grada Zadra, Božidara Kalmete sa suradnicima i direktorima komunalnih poduzeća Vodovod d.o.o. i Odvodnja d.o.o. s delegacijom Hrvatskih voda predvođenom generalnim direktorom HV-a, Zoranom Đurokovićem i zamjenikom Dinkom Polićem. Sastanku su bili nazočni i konzultanti na EU projektima.

Tema razgovora bila je realizacija EU projekata odvodnje i vodoopskrbe na području grada Zadra vrijednih gotovo 550 milijuna kuna. Naglašeno je da priprema projekata ide u skladu s terminskim planovima te se očekuje raspisivanje natječaja tijekom 2017. godine. Raspravljalo se o potrebi novog definiranja vodno-gospodarskih uslužnih područja u svrhu razvijanja uslužne mreže na čitavom području. Sudionici su iskazali zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom.

Vezane fotografije