Odabrani kandidati za pomoćnike u nastavi
Odabrani kandidati za pomoćnike u nastavi

Sukladno Javnom pozivu za prijavu kandidata u svrhu zapošljavanja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama osnovnih škola Grada Zadra (KLASA:602-02/20-01/25, UR BROJ: 2198/01-11/2-20-3) i provedenih intervjua, Povjerenstvo za uvođenje pomoćnika u nastavi na sjednici održanoj 27. kolovoza 2020. odabralo je sljedeće kandidate (popis u privitku):