Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (KLASA: 604-02/14-01/03, URBROJ: 2198/01-2-14-2 od 7. studenoga 2014.) i članka 12. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima (Glasnik Grada Zadra, broj 13/09, 18/10 i 12/11) Povjerenstvo za stipendiranje i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2014./2015. godinu.
Prijave se podnose od 10. do 28. studenoga 2014. godine.