Bodovna lista prvenstva za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u akademskoj 2019./2020. godini
Bodovna lista prvenstva za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u akademskoj 2019./2020. godini
Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija.

Sukladno Ugovoru o donaciji između OTP banke Hrvatska d.d. i Grada Zadra od 8. studenoga 2019. godine (Klasa: 604-01/19-01/06; Ur.broj: 2198/01-2-19-1), Povjerenstvo je na sjednici, održanoj 4. ožujka 2019. godine,  u t v r d i l o

BODOVNU LISTU PRVENSTVA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA U AKADEMSKOJ  2019./2020. GODINI

(u privitku).