Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (KLASA: 604-02/12-01/08, URBROJ: 2198/01-1/4-12-6 od 12. studenoga 2012.) i članka 12. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima (Glasnik Grada Zadra, broj 13/09, 18/10 i 12/11), Povjerenstvo za stipendiranje i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2012./2013. godinu.
Prijave na Natječaj podnose se od 12. do 30. studenoga 2012. godine.