O POS-u, radu vrtića, izgradnji komunalne infrastrukture i održavanju, strategiji razvoja kulture, novim tehnologijama u prometu, uređenju zadarske sfinge i bunkera...
O POS-u, radu vrtića, izgradnji komunalne infrastrukture i održavanju, strategiji razvoja kulture, novim tehnologijama u prometu, uređenju zadarske sfinge i bunkera...
Javni kolegij gradonačelnika Grada Zadra, Branka Dukića s pročelnicima.

Gradonačelnik Grada Zadra, Brano Dukić održao je javni kolegij s pročelnicima upravnih odjela Grada Zadra.

 

Program poticajne stanogradnje -POS

Na početku kolegija gradonačelnik , pročelnica Ureda grada, Mirjana Zubčić izvijestila je da je na sjednici Vlade Republike Hrvatske održane 15. ožujka 2019. godine donesena je Odluka o prijenosu Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama u vlasništvo nekretnine označene kao kat. čest. br. 3810/90, površine 7469 m², k.o. Crno, za potrebe realizacije Programa POS-a u Gradu Zadru, na lokaciji „Crvene kuće“.

 • Donošenje predmetne Odluke ujedno znači i nastavak aktivnosti, a kako bi se one dalje mogle provoditi potrebno je zaključiti Predugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje, kao jedan redovan slijed, te temelj za projektiranje i izgradnju stanova, kazala je Zubčić.

Pročelnica Zubčić je obrazložila kako je u odnosu na obveze Grada Zadra, a koje se sukladno Zakonu odnose na izgradnju komunalne infrastrukture i troškove priključka zgrade na istu, u obuhvatu DPU Crvene kuće, Grad izvršio rekonstrukciju ulice Frana Kršinića i ulice Krste Odaka, sa svom pripadajućom infrastrukturom, u ukupnoj vrijednosti od 17 milijuna kuna, a čime je osigurao povezivanje obuhvata DPU Crvene kuće na prometnu i ostalu gradsku infrastrukturu i na lokaciju buduće zgrade POS-a.

 • U međuvremenu smo kontaktirali dosadašnje zainteresirane građane koji su se javili na listu za POS i utvrdili da je njih 36 riješilo svoje stambeno pitanje te ih je na listi za sada ostalo zainteresiranih 167 kandidata, kazala je Zubčić.

Gradonačelnik Dukić je istaknuo kako će Grad Zadar, ukoliko se i dalje utvrdi interes naših građana za ovim programom pripremiti i drugi projekt POS-a.

 

Građevinski radovi u pet zadarskih ulica

Pročelnik UO za graditeljstvo, Darko Kasap izvijestio je o radovima koji su u tijeku u pet zadarskih ulica. U Riječkoj ulici, koja spaja Molatsku i Skradinsku  ulicu, do sada su završeni radovi na fekalnoj kanalizaciji. Vrijednost  ugovorenih radova   je 1.796.415.65 kn ( s PDV-om). U tijeku je i  rekonstrukcija dijela Ulice Nikole Tesle 1. faza (od raskrižja s ulicama Domovinskog rata i Benka Benkovića do raskrižja s ulicama Božidara Adžije i A. M Relkovića). Radovi obuhvaćaju izgradnju ceste, vodoopskrbnog, oborinskog i fekalnog kolektora i javnu rasvjetu. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 4.758.400,98 kuna (s PDV-om).

Obnavlja se i dio ulice Puta Stanova. Vrijednost radova je 6.643.429,38kn s PDV-om. Rekonstrukcija prometnice na Putu Stanova bila je nužna kako bi se povećala protočnost prometa koja je postala znatno manja od potrebne te radi osiguranja veće sigurnosti prometa vozila i pješaka. Zajedno s rekonstrukcijom prometnice rekonstruirat će se i poboljšati postojeća komunalna infrastruktura.

Također, radovi se izvode i na spoju ulica J.Križanića i Puta Bokanjca koji će biti gotovi za mjesec dana te na spojnoj cesti u Petrčanima ( Ulica XXlll i Put Radmana).  Svi navedeni radovi bit će gotovi do početka turističke sezone.

Gradonačelnik Dukić na ovu je temu naglasio kako potiče izvođače i nadzor da se drže zacrtanih rokova izgradnje.

 

Započinju radovi na rekonstrukciji preostalog dijela obale u uvali Jazine

Pročelnik Kasap najavio je i obnovu preostalog dijela obale u uvali Jazine zajedno sa ŽLU. Procijenjena vrijednost radova 7,2 milijuna kn od čega Grad Zadar participira s milijun kuna.

 • Postojeća javna rasvjeta će biti demontirana i deponirana, te po završetku projekta i vraćena. Parkiralište nasuprot zgrade „Ljepotica“ bit će djelomično smanjeno, odnosno bez dijela prema obali, a u tijeku su i dogovori s vlasnicima brodica budući da će postojeći pontoni ostati dok će se brodice koje imaju vez uz obalu izmjestiti, kazao je Kasap.

Početak radova planiran je za travanj, izvođač je Akropolis d.o.o. Split, a nadzor Idassa doo Inž. Babeli. Rok izvedbe 160 dana od početka radova.

 

Komunalne aktivnosti

Iscrpan izvještaj o tome što je u proteklom periodu radio komunalni odjel dao je pročelnik Robertino Dujela te je iskoristio prigodu kako bi još jednom zahvalio građanima na strpljenju zbog obimnih radova na zadarski prometnicama i ulicama, te nastavio:

Dužni smo građanima Novog Bokanjca uređenje autobusnog ugibališta , dok ćemo na Smiljevcu po završetku radova Vodovoda i Odvodnje nastojat presvući asfaltnim slojem ostatak prometnica koji nije bio pod obuhvatom radova.

 • Nakon uređenja drugog u nizu parka za pse na 2700 četvornih metara na Višnjiku, uredili smo i dio obale kako bi vlasnici kućnih ljubimaca mogli boraviti sa svojim ljubimcima. Obnovili smo dječje igralište uz zgradu mjesnog odbora u Crnom, a tijekom protekla dva mjeseca postavili smo ili obnovili preko 60 klupa i 40 novih košara za otpatke na javnim površinama po gotovo svim mjesnim odborima, nabrojio je pročelnik Dujela.

 

Nova rješenja o komunalnoj naknadi

Pročelnik Dujela je najavio kako će UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša ovih dana  na adrese 38500 utvrđenih obveznika plaćanja komunalne naknade poslati nova Rješenja usklađena sa  Zakonom o komunalnom gospodarstvu i novom Odlukom  o komunalnoj naknadi.

 • Svim utvrđenim korisnicima vrijednost komunalne naknade, ukoliko nije bilo u međuvremenu promjene kvadrature nekretnine, ostaje nepromijenjena. Bitno za istaknuti je da nas za razliku od starog Zakona, gdje  je rješenjem bio utvrđen mjesečni iznos naknade , novi Zakon obvezuje nas na utvrđivanje iznosa na godišnjoj razini. Građanima fizičkim osobama će i dalje biti omogućeno kvartalno plaćanje , putem uplatnica koje će na adresu obveznika stići koncem mjeseca ožujka, objasnio je Dujela.

Što se tiče daljnjeg poboljšanja prometne regulacije u dijelu pješačke zone na Poluotoku, pročelnik Dujela je kazao kako je, u suradnji sa UO za EU fondove, pred Inovativni  Zadar postavljen projektni zadatak u dijelu implementiranja prepreka na ulazima u pješačku zonu kako bi sustav u cijelosti bio u funkciji za predstojeću turističku sezonu.

 

Zaštita okoliša na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća

U dijelu zaštite okoliša, pročelnik Dujela je za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća, među ostalim,  pripremio izviješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada i troškovima uklanjanja za 2018. godinu te Izmjenu odluke o mjerama sprječavanja u dijelu ovlasti komunalnog redara gdje će sukladno izmjenama Zakona o održivom gospodarenju otpada komunalni redar imati ovlasti ne samo nad vlasnikom lokacije na kojoj je odbačen otpad već i prema počiniteljima istog djela.

 

Inovativni vrtići po mjeri djece i roditelja

Odlukom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 3. siječnja 2019. godine projektni prijedlog Grada Zadra pod nazivom Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja odabran je za financiranje. Grad je projekt prijavio u partnerstvu s gradskim vrtićima, Radost i Sunce, te 5 vrtića drugih osnivača (DV Maslačak, DV Ribica, DV Golubica, DV Klokan i DV Šuškalica).

Vrtići će zahvaljujući ovom projektu unaprijediti svoj rad organiziranjem produljenog boravka i smjenskog rada. Kroz projekt će se verificirati novi odgojno-obrazovni programi, educirati postojeći i zaposliti novi djelatnici. Ukupna vrijednost projekta je 14.269.513,60 kuna. Bespovratna sredstva iznose 100%, a financiraju se iz ESF-a.

 • Cilj projekta je da olakšamo roditeljima koji rade poslijepodne ali i da što veći broj djece bude uključeno u vrtiće s obzirom da prema svim pokazateljima koje je i UNICEF potvrdio, bilo bi neophodno da se dijete u dobi od četiri godine uključi u neki od programa te da to traje do upisa u školu. Također, ovaj je program u skladu i sa strategijom borbe protiv siromaštva te strategijom Grada Zadra u dijelu unaprjeđenja kvalitete življenja u gradu. Kroz ovaj projekt bit će zaposleno ukupno 78 novih ljudi, istaknuo je resorni pročelnik Joso Nekić najavivši održavanje početne konferencije projekta 26. ožujka 2019. godine u Kneževoj palači s početkom u 11:00 sati.

Pročelnik Nekić također je najavio i održavanje Sajma stipendija u Arsenalu gdje će biti svečano uručene i stipendije Grada Zadra koje su od ove godine povećane za 100 kuna.

 

Implementacija pametnih prometnih rješenja upotrebom novih tehnologija

Pročelnik UO za EU fondove, Šime Erlić izvijestio je kako Grad Zadar u suradnji sa MRRFEU priprema poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz ITU mehanizma, kroz cilj: Povećanje broja putnika u javnom prijevozu, za strateški projekt Grada Zadra “Implementacija pametnih prometnih rješenja upotrebom novih tehnologija te IKT - Zadar Urban Mobility 4.0 (ZUM 4.0)”.

 • Planirani poziv trenutno je u proceduri kontrole od strane MRRFEU i SAFU koja prethodi objavi poziva, koji se očekuje u travnju, nakon čega će Grad Zadar sa partnerima Inovativnim Zadrom, Liburnijom i Obalama i lučicama aplicirati za EU sredstva, kazao je Erlić.

Pročelnik Erlić je objasnio kako se Projektom u sustav javnog prijevoza, te prometa u mirovanju uvode nove integrirane digitalne usluge, kao dio ITS-a (Intelligent Transport System) s ciljem povećanja učinkovitosti upravljanja javnim prijevozom i prometom u mirovanju, povećanjem broja putnika u javnom prijevozu, te smanjenju pritiska na cestovni prometni sustav UP Zadar.

Provedbom projekta uspostavit će se nekoliko komponenti ITS-a (sustav elektroničke naplate u javnom prijevozu, sustav praćenja i obavještavanja u javnom prijevozu, sustav pametnog parkinga) te digitalna platforma za integraciju navedenih komponenti u sustav objedinjenih usluga kojemu će korisnici pristupati putem odgovarajućeg web portala i pratećih mobilnih aplikacija.

Digitalizacija javnih usluga u prometu treba utjecati na promjenu navika lokalnog stanovništva te potaknuti korištenje javnog prijevoza kao okolišno prihvatljiviju alternativu prijevozu osobnim automobilima te optimizirati promet u mirovanju u svrhu rasterećenja cestovnog urbanog prometa te smanjenja emisija CO2. Ukupna vrijednost strateškog projekta iznosi oko 14 milijuna kuna.

 

Projekti REVIVAL i RECOLOR – uređenje Sfinge i bunkera

Reviving and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic“ akronima „Recolor“, projekt je odobren za sufinanciranje u sklopu programa Intereg Italija Hrvatska. Cilj projekta je unaprijediti potencijal kulturnih i prirodnih znamenitosti i krajolika odabranih lokacija na području Hrvatske i Italije koji nisu bili dio tradicionalnih turističkih ruta. Projekt se provodi u partnerstvu koji čine talijanska regija Emilia-Romagna, dva hrvatska grada (Zadar, Labin), dva talijanska grada (Campobasso, Cividale del Fruli), dvije obrazovne institucije (Veleučilište u Šibeniku, Sveučilište u Bologni) te privatni konzorcij (Montefeltro Sviluppo Consortium). U okviru ovog projekta, Grad Zadar djeluje u svojstvu projektnog partnera te su mu dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od € 220.107,50.

 • Grad Zadar će u okviru ovog projekta urediti poznatu zadarsku sfingu i prostor oko nje, a građani i turisti moći će pročitati, vidjeti i čuti informacije o zadarskoj sfingi putem aplikacije čime će tradicionalna turistička ruta biti obogoaćena i onom virtualnom. Također, cilje je turiste usmjeriti s poluotoka i u druge dijelove grada koji također obiluju kulturnom baštinom, a koja do sada nije bila dovoljno valorizirana, objasni je pročelnik za Eu fondove, Erlić.

Kroz EU projekt „Revitalization and Reuse of the lost heritage in the Adriatic landscape“ akronima „Revival“, također odobrenog za sufinanciranje kroz programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska. Njegov osnovni cilj je poboljšanje sustava zaštite i upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom na održiv i prostorno uravnotežen razvoj. Projekt se provodi u partnerstvu koji čine četiri talijanska grada (Forli - ujedno i nositelj projekta, Campobasso, Cesenatico, Pesaro) dva hrvatska grada (Zadar, Rijeka), Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije te Sveučilište u Zadru. U okviru ovog projekta, Grad Zadar djeluje u svojstvu projektnog partnera te su mu dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od € 228.490,00.

 • Ovim projektom nastoji se budućim korisnicima i posjetiteljima, na siguran način, učiniti dostupnim trenutno zapušteni vojni objekti, podići svijest i pažnju lokalnih vlasti, kreatora javnih politika i potencijalnih investitora o problemu zanemarenosti ovog oblika baštine kao i na njihov ekonomski i kulturni potencijal te u konačnici promovirati novi tip turističke ponude koji bi mogao postati zajednički prekogranični brend i činiti novu turističku rutu, kazao je pročelnik Erlić i dodao:
 • Na području grada Zadra izvršit će se radovi na rekonstrukciji talijanskih vojnih fortifikacija - bunkera. Provest će se manji građevinski radovi i urediti unutrašnjost bunkera i propadajućeg krajolika. Odabrat će se barem jedan bunker koji će biti rekonstruiran i prenamijenjen u multifunkcionalni prostor s prostorom za održavanje manjih događanja.

 

Započela izrada  Strategije razvoja kulture grada Zadra

Pročelnica za kulturu i šport, Dina Bušić informirala je da je pokrenut proces izrade Strategije razvoja kulture grada Zadra.

 • Analizu stanja radimo u suradnji s agencijom ZADRA NOVA i ona je upravo u tijeku. Već u travnju, kad dobijemo prve rezultate analize, dolaze nam djelatnici IRMO – a odnosno Instituta za međunarodne odnose u suradnji s kojim ćemo raditi na ostatku dokumenta. Obavit ćemo to kroz rad s radnim skupinama koje će obuhvatiti niz radionica. Uključit ćemo skupine i pojedince svih područja kulture koje sufinanciramo te ćemo se kroz proces rada na dokumentu dodatno umrežiti, a sve kako bi svi zajedno pridonijeli što kvalitetnijoj realizaciji ovog, za zadarsku kulturu važnog dokumenta. Proces rada na strategiji trajat između 7 i 9 mjeseci, kazala je pročelnica Bušić.

 

Informatizacija procesa prijavljivanja udruga

Još jedan novi projekt UO za kulturu i šport je Informatizacija procesa prijavljivanja na javne potrebe u kulturi Grada Zadra.

 • Radi se o priključivanju na sustav POTPORA PLUS kojeg je razvila Zaklada za razvoj civilnog društva. Radi se o sustavu koji je u potpunosti prilagođen svim potrebama korisnika proračuna Odsjeka za kulturu te ih vodi kroz proces prijave, ali i izvještavanja kao i pravdanja troškova. Korištenje Potporu plus olakšat će cijeli proces prijaviteljima, djelatnicima našeg upravnog odjela te kulturnom vijeću. Smanjit će se količina papirologije, izoštrit će se kriteriji odabira, svi kriteriji i parametri postat će puno jasniji. Ovih par tjedana u tijeku je edukacija naših djelatnika, a kad budemo spremni, organizirat ćemo radionice za naše korisnike. Korištenje Potpore plus u potpunosti je besplatno te ga Zaklada ustupa Gradu Zadru kao korisniku, bez naknade. S korištenjem Potpore plus krećemo kad i s objavom javnog poziva koji obično ide u listopadu, najavila je Bušić.

 

Obnova Veslačkog doma

Pročelnica Bušić je izvijestila i o uređenju Veslačkog doma.

Projektom sanacije izolacije u Veslačkom domu predviđena je sanacija prohodne terase u punom obimu (450m2) koja predviđa potpuno uklanjanje postojećih keramičkih pločica, slivnih kanala za oborinsku vodu i parapetnih zidića, ugradnju nove izolacije, te postavljanje hodne površine i izradu novih slivnih kanala. Drugi dio projekta odnosi se na sanaciju izolacije svlačionica sa tuševima i sanitarnih čvorova Veslačkog doma te predviđa uklanjanje postojećih sanitarija iz tri svlačionice i tri sanitarna čvora, uklanjanje i izradu nove izolacije, dobavu i ugradnju novih tuširaonica u tri svlačionice te zamjenu kompletne kupaonske i wc opreme.

Projekt je izradio Aniva – inženjering d.o.o. iz Zadra. Obavili smo fazu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (kompletna projektna dokumentacija je na stranicama Grada Zadra), a trenutno je u tijeku natječaj za izvođača uz procijenjenu vrijednost nabave od 950.000,00 kuna + PDV. Po zaključivanju ugovora, predviđeno trajanje radova je oko 4 mjeseca.

 

Novi propisi o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kontroli njihova razmnožavanja i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama izvan njihovog prirodnog staništa 

Pročelnik UO za socijalnu skrb, Mario Pešut obrazložio je prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kontroli njihova razmnožavanja i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama izvan njihovog prirodnog staništa koja je u skladu s novim Zakonom o zaštiti životinja i koja će biti upućena na sjednicu Gradskog vijeća. Ovom odlukom definirane su obaveze koje se odnose na odgovorno posjedovanje životinja, zabranu napuštanja pasa i mačaka, obavezno mikročipiranje, sterilizaciju, kontrolu razmnožavanja te mnoge druge obaveze vlasnika životinja kao i prekršajne mjere za neodgovorne te ovlasti provođenja tih mjera.

 • Prijedlog Odluke je prošao javno savjetovanje te su primjedbe koje smo dobili i uvrštene u ovu Odluku, kazao je pročelnik Pešut istaknuvši kako je novi Zakon, u kojem su sudjelovale i udruge za zaštitu životinja, u skladu s najvišim civilizacijskim razinama kada je u pitanju zaštita životinja.

Vezane fotografije

O POS-u, radu vrtića, izgradnji komunalne infrastrukture i održavanju, strategiji razvoja kulture, novim tehnologijama u prometu, uređenju zadarske sfinge i bunkera... O POS-u, radu vrtića, izgradnji komunalne infrastrukture i održavanju, strategiji razvoja kulture, novim tehnologijama u prometu, uređenju zadarske sfinge i bunkera... O POS-u, radu vrtića, izgradnji komunalne infrastrukture i održavanju, strategiji razvoja kulture, novim tehnologijama u prometu, uređenju zadarske sfinge i bunkera...