Zadar – jedan od najuspješnijih u Hrvatskoj u provedbi projekata energetske efikasnosti

U Galeriji  Klovićevi dvori u Zagrebu je u ponedjeljak, 23.rujna 2013. održan Završni skup projekta Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj (EE projekt). Između 20 županija, 102 grada i 20 ministarstava Grad Zadar odabran je kao jedan od primjera dobre prakse u provedbi svih aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom i odlične suradnje s UNDP-om Hrvatska na ovom projektu.

Skupu su bili nazočni Louisa Vinton, koordinatorica UN-a i stalna predstavnica UNDP-a u Hrvatskoj,  Željk Uhlir, zamjenik ministrice graditeljstva i prostornoga uređenja, Jelena Zrinski Berger, pomoćnica ministra gospodarstva, Slavko Čukelj, direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama te Vesna Bukarica, načelnica u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Cilj završnog skupa EE projekta bio je predstaviti rezultate ostvarene tijekom osam godina njegove sustavne provedbe, s naglaskom na važnost osiguravanja kontinuiteta daljnjeg provođenja aktivnosti poboljšanja energetske efikasnosti prije svega u javnom sektoru, ali i u Hrvatskoj u cijelosti.

Osim toga predstavljeni su i najuspješniji timovi za gospodarenje energijom (EE timovi) uspostavljeni u ministarstvima, gradovima i županijama. EE timovi ovom su prilikom prezentirali svoja iskustva te ostvarene primjere dobre prakse povećanja energetske efikasnosti, što je svakako ključan korak osiguravanja održivosti sustavnog gospodarenja energijom u javnom sektoru.

ZADAR PRIMJER OSTALIMA KAKO UČINKOVITO GOSPODARTI ENERGIJOM

Između 20 županija, 102 grada i 20 ministarstava Grad Zadar odabran je kao jedan od primjera dobre prakse u provedbi svih aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom i odlične suradnje s UNDP-om Hrvatska na ovom projektu.

-Posebno mi je drago da Grad Zadar predstavlja aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom, iz njihove perspektive, jer je sigurno jedan od najuspješnijih, najaktivnijih, najkompletiranijih gradova što se tiče provedbenih aktivnosti EE projekta, istaknula je u uvodnom izlaganju Jelena Atlić McColgan, voditeljica provedbe EE projekta sjeverne Dalmacije i Like UNDP-a.

EE TIM GRADA ZADRA

Aktivnosti Grada Zadra predstavili su članovi EE  tima u sastavu Matko Segarić, pročelnik UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Zadra, Žana Klarić, voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  te voditeljica EE tima, Ana Bajlo, savjetnica za zaštitu okoliša i energetku učinkovitost i Tea Grašo , viša stručna suradnica za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te predstavnice UNDP-a: Jelena Atlić McColgan,  voditeljica provedbe EE projekta sjeverne Dalmacije i Like i Lana Hudetz, asistentica na SGE projektu za tehničku podršku i edukaciju. 

-EE tim Grada Zadra imenovan je 2010. god., nakon čega je već iduće godine formiran i Odsjek za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša. Ubrzo nakon toga,  u lipnju 2012. Grad se pridružio Covenant of Mayors, a ovaj mjesec i Udruzi energetskih gradova, navela je Žana Klarić, dodajući  da su imali izuzetno snažnu političku podršku ne samo u početku nego za cijelo vrijeme provođenja projekta.

-Primarni korak gospodarenja energijom bilo je prikupljanje svih općih, energetskih i konstrukcijskih podataka o zgradama javnog sektora. Pored toga u registar zgrada uvršteni su računi za sve energente od 2007 do danas. Svi ti podaci su uneseni u nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom. U svega par mjeseci uspostavljen je registar od 53 objekta te su se stvorili uvjeti za educiranje krajnjih korisnika za rad u ISGE (Informacijski sustav gospodarenja energijom), koji su nastavili sa unosom mjesečnih računa i tjednih očitanja. Ovaj kontinuirani proces je važan, jer se time stječu preduvjeti za provedbu analiza potrošnje energije, nastavila Klarić.

GRAD POSTIGAO ZNATNE UŠTEDE NA RAČUNIMA ZA STRUJU I VODU

- Tako je 2012. u odnosu na baznu 2010. godinu ostvarena ušteda od 200.000,00 kWh električna energije odnosno 180.000,00 HRK, a što predstavlja smanjenje od 73 t CO2. Postignuta je i ušteda vode od 3.500 m3 ili 18.000,00 HRK. Istaknula bih slučaj OŠ Petra Preradovića koji je izvrstan primjer koristi od ISGE sustava: uobičajena tjedna potrošnja vode ove škole koja iznosi 4 m3, tijekom vikenda je porasla na 443 m3. Zahvaljujući činjenici da se potrošnja očitava na tjednoj razini, vrlo brzo je utvrđeno puknuće cijevi te se reagiralo na vrijeme, objasnila je Klarić.

Žana Klarić nabrojila je projekte koje je u navedenom razdoblju proveo Grad Zadar. Pa su tako dva gradska naselja osvijetljena  LED žaruljama, a na 10 trafostanica postavljeni su regulacijski mehanizmi koji u noćim satima smanjuju napon i intenzitet svjetlosti čime se postižu uštede od 25%. U ŠC Višnjik ugrađeni su solarni kolektori i plinske instalacije što će nam donijeti godišnju uštedu od 636 000,00 kn i smanjenje emisije CO2 na 223 t.

SOLARNI KOLEKTORI I PLIN ZA KUĆANSTVA

Što se tiče poticanja energetske efikasnosti u kućanstvima provedeni su natječaji za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektora za pripremnu PTV-a, ukupno 34 projekta, u tijeku je realizacija projekata za poboljšanjea toplinske ovojnice i/ili ugradnje toplinske stolarije, 7 projekata,  te 5 projekata ugradnje kotlova na biomasu i rekonstrukcija postojećeg sustava grijanja u sustav grijanja na plin u višestambenim zgradama u naselju Petrići.

Ishođeni su i energetski certifikati za gotovo sve gradske objekte veće od 1000 m2 (ukupno 18) a tijekom narednog razdoblja nastaviti će se i s certificiranjem ostalih objekata manjih od 500 m2, sukladno zakonskim odredbama.  Isto tako, Grad aktivno priprema i prijavljuje projekte za EU fondove, pa je tako, kao jedini hrvatski grad bio uključen u projekt prilagodbe klimatskim promjenama -  EU City Adapt.

PROMJENA PONAŠANJA JE KLJUČ OČUVANJA OKOLIŠA

Tijekom provedbe EE projekta također organizirano je niz aktivnosti edukacije i informiranja radi podizanja svijesti građana i mladih da se samo promjenom ponašanja u načinu na koji se koristi energija mogu očekivati uštede i pozitivno utjecati na očuvanje okoliša.  Kako su škole veliki gradski potrošači, provedeno je niz info-edu radionica na temu EnU i poticanje OiE, ciljano uključivši mlađe naraštaje. Na ukupno 16 radionica educirali smo 499 učenika i njihovih nastavnika. Također, u školama su uvedeni Zeleni uredi, otvorena je EE info galerije, EE info ured, Zelena EE knjižnice,a  u jednoj OŠ postavljen je prvi solarni Suncokret u Hrvatskoj.

Vizija budućnosti Grada Zadra je i dalje nastaviti s novim projektima u svim sektorima: u javnom sektoru, sektoru kućanstva putem javnih natječaja kao i provođenju informativnih i edukativnih aktivnosti podizanja razine svijesti.

EE projekt provodi UNDP Hrvatska u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja uz financiijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša (FZOEU) i energetsku učinkovitost RH te Globalnog fonda za okoliš (GEF).

Vezane fotografije