Unaprijedimo kakvoću okoliša i kvalitetu življenja na otocima
Unaprijedimo kakvoću okoliša i kvalitetu življenja na otocima

Grad Zadar objavio je dva javna natječaja za prijavu programa i/ili projekata udruga iz:

-područja zaštite okoliša i

-područja održivog razvitka otoka u administrativnom sastavu Grada Zadra ( otoci: Silba, Molat, Olib, Premuda, Rava, Ist, Iž)

Natječaji su pripremljeni u skladu sa Zakonom o udrugama i Kodeksom pozitivne prakse koji daje preporuke, mjerila i načela postupanja kod odobravanja financijske potpore  udrugama.

Izuzetno značajna područja za Grad Zadar

-Ideja za ovakve natječaje došla je zbog potrebe većeg financiranja projekta iz područja zaštite okoliša i područja održivog razvitka otoka. Do sada je iz područja zaštite okoliša raspisan jedan natječaj ovakovg tipa i to 2013. godine dok su se iz područja održivog razvitka otoka projekti financirali temeljem Programa poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Smatramo da su ovo izuzetno značajna područja i od interesa za Grad Zadar te da ih treba što više poticati, objasnila je pročelnica UO za zaštitu okoliša i razvitak otoka Grada Zadra, Andreja Baraba odakle ideja za otvaranje ovih natječaja.

Jačanje suradnje između lokalne samouprave i udruga

Projekti koji će se financijski poduprijeti ovim putem, ujedno su u skladu sa razvojnim ciljevima iz Strategije razvoja Grada Zadra 2013-2020, unutar kojih je kroz mjere i prioritete određeno unapređenje kvalitete života i zaštite okoliša kao i održivi razvoj ruralnog područja i otoka. Cilj natječaja je, ne samo realizacija projekata iz navedenih područja, već i podržavanje rada udruga kroz provedbu ciljanih aktivnosti i jačanje suradnje između lokalne samouprave i udruga.

-Prema našim evidencijama na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru djeluje 36 udruga (športske, kulturne,  poljoprivredne i sl.). No, projekt za otoke može prijaviti i udruga s kopna, koja ima namjeru realizirati ga na otocima. Što se pak tiče kapaciteta civilnog sektora za predlaganje i pripremu takvih projekata, postoje izvrsno organizirane udruge s velikim iskustvom, dovoljno ljudskih resursa i vrlo kreativne. Neke druge pak su nešto slabije kapacitirane, no svejedno očekujemo i vjerujemo u dobar odaziv civilnog sektora na naš natječaj, nastavila je Baraba.

Prioritena područja

Prioritetna područja koja će se financirati iz područja zaštite okoliša su:

-zaštita sastavnica okoliša, unapređenje kakvoće okoliša i prirodnih vrijednosti, te kvalitete življenja šire zajednice,

-odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj

-edukacija i promocija životnih stilova u području gospodarenja otpadom-smanjenje otpada, pravilno zbrinjavanje otpada, pravilno postupanje s korisnim otpadom,      

-aktivnosti u svrhu obilježavanja značajnih datuma iz podrčja zaštite okoliša - Dan zaštite prirode (22.5.), Svjetski dan zaštite okoliša (5.6.), Europski tjedan mobilnosti (16 - 22.9.), Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja (16.9.) i Europski tjedan za smanjenje otpada ( studeni ). 

Prioritetna područja koja će se financirati iz područja održivog razvitka otoka su:

-unapređenje kvalitete života na otocima,

-edukacije i radionice koje doprinose zapošljivosti otočnog stanovništva,

-aktivnosti iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, umjetnosti i športa,

-ostvarenje ciljeva Nacionalnog programa održivog razvitka otoka.

-Što se tiče prioritetnih područja koja će se financirati, njihov odabir je kombinacija uočenih potreba na terenu, novih zakonskih propisa koji reguliraju neko područje (npr. područje gospodarenja otpadom) ili su dio većih programa i strategija (npr. Nacionalnog programa održivog razvitka otoka i Strategije razvoja Grada Zadra), zaključila je pročelnica te pozvala sve zainteresirane udruge da sudjeluju u navedenim natječajima.

Za oba natječaja u Proračunu Grada Zadra planirano ukupno 180 tisuća kuna

Za financiranje ovih projekata, u Proračunu Grada Zadra za 2015. godinu planirano je 100.000,00 kuna za projekte iz područja zaštite okoliša i 80.000,00 kuna za projekte iz područja održivog razvitka otoka. Maksimalni iznos potpore koji će se dodijeliti ovim natječajima je 10.000,00 kuna po projektu a jedna udruga može prijaviti najviše tri projekta.

Ocjena pristiglih prijava izvršiti će se na temelju unaprijed utvrđenih i već definiranih kriterija i mjerila za odabir programa i/ili projekta koji su zajedno s natječajima i obrascima javno objavljeni na službenim mrežnim stranicama Grada Zadra u rubrici „Natječaji“. Također, za sve dodatne upite udruge se mogu obratiti nadležnom Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i razvitak otoka.

Natječaji će biti otvoreni 45 dana odnosno do 26. ožujka 2015.

Vezane fotografije

Unaprijedimo kakvoću okoliša i kvalitetu življenja na otocima Unaprijedimo kakvoću okoliša i kvalitetu življenja na otocima Unaprijedimo kakvoću okoliša i kvalitetu življenja na otocima Unaprijedimo kakvoću okoliša i kvalitetu življenja na otocima Unaprijedimo kakvoću okoliša i kvalitetu življenja na otocima Unaprijedimo kakvoću okoliša i kvalitetu življenja na otocima