Tribina "Omogućimo to putem EU fondova"

U Maloj vijećnici Grada Zadra održana je tribina "Omogućimo to putem EU fondova" u organizaciji udruge OGI (Organizacija za građansku inicijativu). Udruga OGI je nositelj projekta kojem je glavni cilj informiranje građana o politikama EU i povećavanje iskoristivosti EU fondova kroz bolju obaviještenost i znanje o načinima i mogućnostima korištenja fondova. 

Ovaj projekt se provodio na području Slavonije i Dalmacije tijekom 2013. godine kroz niz aktivnosti. Ukupna mu je vrijednost 117.553,00 eura, od čega je udio sufinanciranja iz EU fondova iznosio 83.000 eura. Tribinu su održali direktorica Aleksandra Janjić i voditelj projekta Miroslav Petrović. Kroz projekt je razvijen i edukacijski software za pripremu projekata namijenjen udrugama i poduzetnicima koji nisu u mogućnosti polaziti organizirane tečajeve.

Vezane fotografije