U Velikoj vijećnici Grada Zadra održana javna tribina o gospodarenju otpadom
U Velikoj vijećnici Grada Zadra održana javna tribina o gospodarenju otpadom

U petak, 9. prosinca 2022. godine od 11.00 do 12.30 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra održana je javna tribina o gospodarenju otpadom. Tribina je bila namijenjena svim zainteresiranim građanima, a njena svrha je educiranje i informiranje građana o gospodarenju otpadom, odgovornom postupanju s komunalnim otpadom te upoznavanje sa zakonskim propisima i obvezama. Predavanje je održala izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura, stručnjakinja u području gospodarenja otpadom sa Veleučilišta Velika Gorica. Nakon predavanja vodila se rasprava o pitanjima o kojima su građani bili posebno zainteresirani.