Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za gradonačelnika Grada Zadra 2. lipnja 2013., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zadra utvrdilo je i objavljuje 

REZULTATE IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA ZADRA