Planovi izgradnje u MO Crvene kuće
Planovi izgradnje u MO Crvene kuće
Novi vrtić i zgrada mjesnog odbora.

Gradonačelnik sa suradnicima obišao je MO Crvene kuće, odnosno prostor buduće gradnje nove zgrade koja će obuhvaćati više centralnih javnih funkcija. Osim prostorija mjesnog odbora- ureda i dvorane za rekreaciju građana, planira se i izgradnja dječjeg vrtića za četiri odgojne skupine, dvije mješovite i dvije jasličke, te ambulanta primarne zdravstvene zaštite. Sve je to planirano na prostoru dosadašnje dotrajale zgrade mjesnog odbora te će se objediniti u jednoj građevini. Projektni zadatak je već izrađen, a slijedi izrada projektne dokumentacije.

Vezane fotografije

Planovi izgradnje u MO Crvene kuće Planovi izgradnje u MO Crvene kuće Planovi izgradnje u MO Crvene kuće