Petrići priključeni na prirodni plin
Petrići priključeni na prirodni plin

Gradsko naselje Petrići priključeno je na sustav grijanja prirodnim plinom koje je sufinancirao Grad Zadar. Grad Zadar prepoznaje važnost održivog upravljanja okolišem te u skladu s tim podržava i promiče projekte poboljšanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, kako u javnom sektoru tako i u privatnom (kućanstava).

U lipnju 2013. godine raspisan je Natječaj za pilot projekt sufinanciranja rekonstrukcije postojećeg sustava grijanja u sustav grijanja na plin u višestambenim zgradama na području Grada Zadra za 2013. godinu na kojem je za sufinanciranje odabrana prijava Povjerenstva za centralno grijanje naselja Petrići. Temeljem sklopljenog ugovora između Grada Zadra i Povjerenstva za centralno grijanje naselja Petrići, projekt vrijednosti 908.599,62 kuna sufinancirat će Grad Zadar u iznosu od 99.945,96 kuna što iznosi 11% vrijednosti projekta.

Također, zahtjev za sufinanciranje projekta upućen je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji bi, ukoliko bude odobren, sufinancirao projekt u iznosu od 39% vrijednosti projekta odnosno najviše 354.353,85 kuna. Financijska sredstva u iznosu 454.299,81 kuna odnosno 50% vrijednosti projekta obvezao se osigurati krajnji korisnik odnosno Povjerenstvo za centralno grijanje naselja Petrići. Prelaskom kotlovnice na prirodni plin očekuje se godišnja potrošnja oko 400.000 m3 plina. Uz navedenu količinu potrošnje goriva ovaj projekt prelaska na prirodni plin svakako bi imao znatan učinak smanjenja emisije onečišćujućih tvari u zrak, očekivano je da će se postići smanjenje od oko 355,59 tona CO2.