Na Natječaj za pilot projekt sufinanciranja rekonstrukcije postojećeg sustava grijanja u sustav grijanja na plin u višestambenim zgradama na području Grada Zadra za 2013. godinu objavljenom na Internet stranici Grada Zadra 12. lipnja 2013. godine te Izmjenama i dopunama Natječaja objavljenim 4. srpnja 2013. godine pristigla je ukupno 1 prijava. Sukladno točki VI. Natječaja Odluku o odabiru prijave i dodjeli sredstava po istoj donio je gradonačelnik Grada Zadra na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu Natječaja.

 

Vezani dokumenti

Dokument Odluka.pdf