Temeljem članka 19.a, stavka 2., alineje 10. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 86/08, 125/08, 28/10, 61/11 i 150/11) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Narodne novine, broj 9/09, 28/01 i 3/13), gradonačelnik Grada Zadra objavljuje IZMJENU I DOPUNU NATJEČAJA za pilot projekt sufinanciranja rekonstrukcije postojećeg sustava grijanja u sustav grijanja na plin u višestambenim zgradama na području Grada Zadra za 2013. godinu.

 

Tekst izmjena i dopuna natječaja objavljujemo u nastavku.