Odabran izvođač radova na dogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Centar
Odabran izvođač radova na dogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Centar
Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane.

Dana 7. svibnja 2021. godine, direktor Odvodnje d.o.o. Grgo Peronja, na prijedlog Povjerenstva, donio je Odluku o izboru najpovoljnijeg izvođača po projektu „Dogradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Centar“.  Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda NICRO d.o.o. Zagreb. Vrijednost radova po Ugovoru iznosi 37.942.711,89 HRK bez PDV-a.

Projekt „Dogradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Centar“ jedna je od najvažnijih cjelina u sklopu kapitalnog infrastrukturnog projekta financiranog sredstvima EU „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane.

Dogradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda "Centar" unaprijedit će se pročišćavanje zraka s istovremenim smanjenjem buke rada opreme i uštedom u operativnim troškovima.

Radovi na dogradnji UPOV-a Centar će se izvoditi po sljedećim fazama:

1 faza - pokrivanje pjeskolova-mastolova i primarnih taložnica GRP pločama i metalnom podkonstrukcijom s dogradnjom sustava za pročišćavanje zraka za navedene komponente

-nadogradnja  postojećeg sustava za pročišćavanje zraka (PCO) kod zgrade mehaničkog tretmana (ulazna građevina) te zgrade pogona dehidracije i ugušćivača mulja

2 faza - izgradnja egalizacijskog spremnika sa pripadajućem nadstrešnicama te stanicama za prijem septika s dogradnjom  sustava za pročišćavanje zraka za navedene komponente

3 faza - Zamjena opreme aeracijskog sustava bioreakcijskih bazena

4 faza - Cijevni razvod za recirkulaciju pročišćene otpadne vode u svrhu korištenja u radu uređaja

5 faza - Sanacija ulazne građevine

6 faza - Izvedba bukobrana