Obilazak vrtića
Gradonačelnik sa suradnicima obišao DV „Radost“, područni objekt „Višnjik“.

Gradonačelnik Branko Dukić sa svojim zamjenicima, Antom Babićem i Jagodom Surać te suradnicima iz UO za odgoj i školstvo obišao je djecu u DV „Radost“, područnom objektu „Višnjik“, koja su se ovaj tjedan u velikom broju vratila u vrtiće. Nakon kratkog druženja s djecom i odgajateljicama, obišli su i radove na uređenju prostora za još jedan vrtić, onaj sportski koji će se nalaziti u kompleksu bazena na Višnjiku, a u okviru projekta Mreža ZaDar, te će za koji mjesec upisati još 40 mališana.

Gradonačelnik je djeci donio simbolične darove, među kojima i setove za šah jer je to novi projekt gradskih vrtića u kojem će sva djeca naučiti igrati šah kao razvojnu vještinu i pripremu za daljnje učenje u školi.
Inače, ukupan broj djece koja pohađaju neku od predškolskih ustanova Grada Zadra za pedagošku 2019. - 2020. godinu je 1600. Treba podsjetiti i kako je 2017. godine participacija za smještaj djece u dječje vrtiće umanjena te i ove godine za 10-satni cjelodnevni program iznosi 600,00 kuna, za drugo dijete u predškolskoj ustanovi 300,00 kuna, a za treće i svako sljedeće dijete pohađanje vrtića je besplatno.

Vodeći se principom kako programi predškolskog odgoja i obrazovanja trebaju biti dostupni svima pod jednakim uvjetima dodatno financijski se potpomaže i vrtiće drugih osnivača, osiguravajući im sredstva za plaće odgojiteljica i sredstva za rad stručne službe, kao i određeni paušalni iznos po odgojno-obrazovnoj skupini.
Svjesni potreba novih vrtićkih prostora Grad Zadar ima planove o proširenju postojećih  i gradnji potpuno novih vrtića. Vrtić Latica posljednje tri godine programe realizira u područnom objektu Pčelica koji, po preseljenju u nove prostore, planiramo temeljito rekonstruirati tako da će umjesto prostora za 4 odgojno-obrazovne skupine raspolagati prostorom za 8 odgojno-obrazovnih skupina.Grad također planira izgraditi nove vrtiće na području Novog Bokanjca, Crvenih kuća, Višnjika, Smiljevca,  rekonstruirati i proširiti PO Duga koji je u sastavu DV Sunce, te PO Višnjik koji je u sastavu DV Radost.

Ide dalje i smjenski rad vrtića u sklopu projekta Mreža ZaDar za koji je iz Europskog socijalnog fonda osigurano je 14.269.513,60 kuna. Projekt izravno doprinosi usklađenju obiteljskih i poslovnih obveza roditelja. Kako bi se organizirao smjenski i produljeni rad angažirani su odgojitelji, stručni suradnici te djelatnici u tehničkom osoblju (kuhari, servirke, spremačice), a predškolske ustanove sa smjenskim radom i produljenim boravkom započele su 1. travnja 2019. godine. U okviru projekta zaposleno je 75 osoba (odgojitelja, stručnih suradnika i tehničkog osoblja). S ovim projektom te ostalim koji su se proveli ili se provode s ustanovama kojima smo Osnivač UO za odgoj i školstvo s partnerima povukao je više od 30 milijuna kuna.
U ovoj godini za potrebe predškolskog odgoja i obrazovanja, u proračunu imamo osigurano tek koju kunu manje od  44 milijuna kuna. Samo kroz „Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama“ osigurano je 948.368,00 kuna kojima je sanirana dvorana vrtića Grigor Vitez, krovište vrtića Bokanjac, a uređeno je i zajedničko igralište za oba gradska vrtića tu u ŠC Višnjik. Do konca rujna 2019. završit će se i rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta vrtića Jazine koja je u tijeku. Prošle godine osigurali smo sredstva za rad trećeg odgojitelja te opremili dodatne dvije prostorije u okviru postojećih područnih objekata za dvije odgojno-obrazovne skupine djece jasličnog uzrasta. Treći odgojitelji nastavit će s radom i u ovoj pedagoškoj godini.