Obavijest o provedbi adulticidne dezinsekcije komaraca na području grada Zadra
Obavijest o provedbi adulticidne dezinsekcije komaraca na području grada Zadra

U periodu od 6. do 7. lipnja provodit će se  adulticidna dezinsekcija komaraca na području grada Zadra prema rasporedu u privitku.