Na portalu eZadrani.hr dostupne nove eUsluge
Na portalu eZadrani.hr dostupne nove eUsluge

Inovativni Zadar d.o.o. dovršio je nadogradnju portala eZadrani.hr modulom eUsluge, te su tako od 24. svibnja korisnicima dostupne 4 eUsluge:

  • Uvid u e-predmete (uz mogućnost preuzimanja dokumenata dostavljenih od pružatelja usluge)
  • Uvid u financijsku karticu Grada Zadra
  • Promjena obveznika komunalne naknade Grada Zadra
  • Prijava na učeničke i studentske stipendije Grada Zadra

 Sustav eZadrani ključni je projekt Grada Zadra iz područja digitalizacije usluga koje grad pruža građanima, a provodi ga Inovativni Zadar d.o.o. Osmišljen je s ciljem jednostavnijeg, bržeg i transparentnijeg korištenja eUsluga primarno Grada Zadra, ali i trgovačkih društava i ustanova kojima je Grad Zadar (su)vlasnik, odnosno osnivač.

 Korisnički dio sustava čini javno dostupni portal na web adresi eZadrani.hr, koji predstavlja jedinstvenu točku pristupa dostupnim elektroničkim uslugama Grada, pri čemu koristi NIAS autentifikaciju (mogućnost pristupa putem 20tak različitih vjerodajnica) i Osobni Korisnički Pretinac (OKP) sustava eGrađani.

Trenutno su izložene usluge dostupne samo fizičkim osobama, a u sljedećoj nadogradnji sustavu će moći pristupiti ovlaštene osobe pravnih subjekata, kao i opunomoćenici u ime pravnih i fizičkih osoba.

Nakon što su proteklom razdoblju razvijene temeljne funkcionalnosti, nadogradnja sustava novim eUslugama ići će ubrzanim tempom. Realno je očekivati da se u narednih nekoliko godina većina usluga koje lokalna uprava pruža svojim građanima pretvore u eUsluge i da građani praktično nemaju više potrebe fizički dolaziti u gradsku upravu ili u njegova trgovačka društva i ustanove, već će iste moći konzumirati putem ove digitalne platforme.