Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj
Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj
Dan civilne zaštite u RH obilježava se 1. ožujka.

Klimatske promjene, epidemije i pandemije predstavljaju sigurnosne prijetnje današnjem društvu. Njihova pojavnost sve je učestalija, a posljedice, koje ostavljaju iza sebe, sve su katastrofalnije.

 Upravo, kako bi se smanjile posljedice rizika od velikih nesreća i katastrofa, potrebno je stvoriti jedinstveni sustav operativnog djelovanja civilne zaštite, kojim se uređuju mjere i aktivnosti te prava i obveze sudionika temeljnih operativnih snaga spremnih za žurno djelovanje.

 Uz jačanje i uspostavu jedinstvenog sustava vođenja i zapovijedanja u izvanrednim situacijama (velikim nesrećama i katastrofama), uz brži protok informacija, normativno uređenje, pojačane preventivne i edukativne aktivnosti, poboljšanje sustava ranog upozoravanja, podjelu uloge i odgovornosti za učinkovito funkcioniranje sustava civilne zaštita od državne do lokalne razine, sustav civilne zaštite dodatno će se pozicionirati kao nezaobilazan dionik sigurnosti.

 Na tom tragu, i u tom cilju, svim pripadnicama i pripadnicima sustava civilne zaštite, čestitamo Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.